scan coin

PUSH DEVELOPMENT: STÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN PUSH DEVELOPMENT

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 13:18 CEST

· Till ny styrelse valdes Arild Russ, Peter Nilsson, Ulf Christiansson, Carl-Johan Kjellander och Lennart Olsson

· Beslut om bemyndigande för styrelsen att utge 14,4 miljoner aktier.


Den ordinarie bolagsstämman i Push Development beslöt på onsdagen att välja till ny styrelse genom omval av Ulf Christiansson, Carl-Johan Kjellander, Lennart Olsson och nyval av Arild Russ och Peter Nilsson.


Det helägda dotterbolaget Systematiska Fonder AB har lanserat systembasen TTV som väckt stort intresse bland större förvaltare, då TTV kan anpassas till olika inriktning på förvaltning med avkastningsmål, risk och val av derivat. Första avtalet har tecknats och leverans påbörjats. Bolaget gör bedömningen att fler är vänta och rendera i att Systematiska Fonder kommer att vara vinstgivande från och innevarande verksamhetsår.


För ytterligare information gå till www.pushdevelopment.com där stämmoanförandet går att lyssna på i sin helhet.


Frågor besvaras av VD Thomas Örwén 0735-110 111.

Stockholm 20 oktober 2005

Styrelsen för Push Development AB (publ)