scan coin

Push störst ägare i Systematiska Fonder

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 15:36 CET

Push Development AB (publ) har förvärvat 20 procent i Systematiska Fonder AB. Push Developments innehav uppgår efter förvärvet till 35 procent. Förvärvet medför att Push är den enskilt störste aktieägaren i Systematiska Fonder AB.

Systematiska Fonder bedriver systematisk kapitalförvaltning. Förvaltningen syftar till att uppnå maximal avkastning över tiden, med definierad risk. Systematiska Fonders förvaltning startade i mars i år och bygger på Asset Management Decision Tool (AMDT). Detta kapitalförvaltningsverktyg har Systematiska Fonder exklusiv rätt att använda i Sverige. Systemet är helautomatiserat, mäter volatilitet och ger investeringsbeslut utifrån denna information.

Systematisk Fonder AB har fyra regionala hedgefonder - Stockholmsfonden, Västgöta- Smålandsfonden, Bohusfonden samt Skånefonden. Fonderna tar inte ut några förvaltningsavgifter av sina kunder, utan erhåller ersättning enbart genom andel av den uppnådda avkastningen.

Systematiska Fonder AB är ett fondbolag under Finansinspektionens tillsyn. Förvärvet kräver inspektionens godkännande.

Frågor besvaras av Carl-Johan Kjellander 070-796 14 38. Mer information finns på www.pushdevelopment.com och www.systematiska.se.

Push Development kallar till ordinarie bolagsstämma måndagen den 24 november på Hotel Europa i Göteborg. Årsredovisning samt bolagsstämmohandlingar kan senast den 7 november hämtas på bolagets hemsida www.pushdevelopment.com samt beställas från bolaget.