PUSH Sverige

PUSH Sverige lanserar ny kampanj: "...och ring Reinfeldt!"

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2013 12:18 CEST

I fredags släpptes den första delen av IPCCs (Intergovernmental Panel on Climate Change) nya klimatrapport. I rapporten har resultat från tusentals forskare granskats och sammanställts av världens forskarelit. Det gör att Assessment Report 5 (AR5) är den mest omfattande och vetenskapligt korrekta forskningssammanställning om klimatförändringarna som någonsin gjorts. Bland annat fastställer rapporten att människans påverkan på klimatet är uppenbar och att det finns en bestämd mängd ton växthusgasutsläpp som mänskligheten måste hålla sig under för att jordens medeltemperatur inte skall stiga med mer än 2 grader. Med dagens takt överskrider vi den gränsen inom 15 år.

Vi i PUSH Sverige - Plattformen för Unga som Samarbetar för Hållbarhet - vill göra politikerna uppmärksamma på rapporten och att vi är många som anser att det är hög tid att agera utifrån resultaten. Därför lanserar vi kampanjen “...och ring Reinfeldt”.

Kampanjen syftar till att göra klimatfrågan till en av de viktigaste frågorna inför EU-valet och riksdagsvalet 2014. Detta gör vi genom att använda vår demokratiska rättighet och ringa våra politiker.

- Vi behöver alla göra mer än att fokusera på små klimatförbättringar i vår vardag, såsom att släcka lampan och sopsortera. Vi måste också ta vårt ansvar som medborgare och påverka våra folkvalda makthavare, så att de uppmuntras att skapa det hållbara Sverige vi behöver, säger Lovisa Lundgren, kampanjansvarig för “...och ring Reinfeldt”.

Måndag 30 september 2013, första arbetsdagen efter att IPCC-rapportens första del har släppts, startar PUSH Sverige kampanjen genom att arrangera fysiska träffar runt om i landet. Tillsammans ringer vi till politiker i våra kommuner såväl som i riksdagen, för att be dem uppmärksamma och agera på IPCC-rapporten och klimatfrågan. I Stockholm träffas vi kl 15 i Kungsträdgården.

Kampanjen pågår fram till valet 2014 och har som mål att 10 000 samtal ska ha gjorts innan valdagen. Det är dags att agera i klimatfrågan nu och skapa det hållbara samhälle vi behöver för framtiden.


Kampanjens taglines

Släck lampan… och ring Reinfeldt!

Ta cykeln... och ring Reinfeldt!

Ät vegetariskt... och ring Reinfeldt!

Sopsortera… och ring Reinfeldt!


Arrangör: PUSH Sverige - http://pushsverige.se/

Kampanjhemsida: http://pushsverige.se/ringreinfeldt/

Kontakt: Lovisa Lundgren, kampanjansvarig

ringreinfeldt@pushsverige.se  -  0735 920 173

PUSH Sverige - Plattformen för Unga som Samarbetar för Hållbarhet

www.pushsverige.se