PV Enterprise Sweden AB

PV ENTERPRISE: NY PRODUKTIONSCHEF I PV ENTERPRISE SWEDEN AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 13:34 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51338


Tommy Petersson har anställts som ny produktionschef i PV Enterprise. "Tommy Petersson har gedigen kunskap från solpaneltillverkning och har rekryterats internt från sin tidigare tjänst som tekniskt ansvarig för produktion. I och med att vi koncentrerat verksamheten till Vilshult och Sverige är det också naturligt att VD Esbjörn Thordeman fungerar som operativ chef" kommenterar Roger Haraldsson, styrelseordförande i PV Enterprise Sweden

Styrelsen i PV Enterprise Sweden AB (publ)


För mer info kontakta:
Esbjörn Thordeman
Koncernchef
Tel: 0454-771390

Certifed adviser OMX First North
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Tel: 031-7455000