PV Enterprise Sweden AB

PV ENTERPRISE TECKNAR FEMÅRIGT FÖRSÄLJNINGSAVTAL MED TYSKA SYSTEMHAUS CORONA2000 PÅTOTALT MELLAN 18 MW OCH 30 MW.

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 11:44 CEST

Solkraftsföretaget PV Enterprise Sweden har tecknat ett avtal med tyska Systemhaus Corona2000 GmbH om försäljning av 300 KW solcellspaneler i månaden under fem år. Ordervolymen uppgår till 18 MW, vilket i dagens försäljningsvärde innebär ett ordervärde över avtalstiden på ca 470 miljoner kr. Corona2000 har vidare en option på att öka upp leveranserna till 500 KW månatligen, vilket vid fullt utnyttjande skulle innebära en totalorder om 30 MW. Första avrop sker nu under augusti månad.

"Det känns mycket tillfredsställande att i och med detta avtal få en stabil försäljning till samma kund om ca 8 miljoner kr i månaden under fem år. Det ger oss också en stark grund att bygga vidare på i en marknad som under överskådlig tid växer med 40% om året.

Som meddelats nyligen så pågår omvandlingen av ett "letter-of-intent" på en liknande order med tyska Gehrlicher till ett bindande avtal. Intentionen är fortsatt att det kommer att vara slutfört innan september månads utgång".

För mer info om denna pressrelease:


Kristoffer Lind
Verkställande direktör
Tel: 0454-771390


Certified adviser på First North
Thenberg & Kinde Fondkommission
Tel: 031-7455000