Note AB

Q1 - Kraftfull anpassning för framtiden

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 09:25 CEST

Finansiell utveckling januari-mars

 • Försäljningen uppgick till 329,1 (427,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,6 (13,8) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till -2,6% (3,2%)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -11,1 (11,5) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -8,4 (7,5) MSEK, vilket motsvarar -0,88 (0,78) SEK/aktie
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -15,3 (24,0) MSEK, vilket motsvarar -1,59 (2,49) SEK/aktie

Väsentliga händelser januari-mars
 • Fortsatt strategisk omvandling - åtgärder vidtagna för att flytta arbetsintensiva tillverknings- och
inköpstjänster till koncernens enheter i kostnadseffektiva länder. Under perioden minskade antalet
anställda i Sverige med 91 personer motsvarande 16%
 • Ny finansieringslösning - nytt finansieringsavtal tecknat med NOTEs bankförbindelse
 • Förvärv i Norge - etablering av Nearsourcingcenter för ytterligare försäljningstillväxt på den norska
marknaden
 • Marknadsgenombrott för Nearsourcing - Kongsberg Defence & Aerospace har utifrån samarbetet
med Nearsourcingcentret i Oslo beslutat att använda komponentdatabasen NOTEfied vid utveckling
av nya produkter
 • Nearsourcing ger nya kunder - nya samarbetsavtal tecknade med bland annat OTRUM, Telespor
och Tour & Andersson


NOTEs delårsrapport för januari-mars finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.
Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 17 juli.
Delårsrapporten för januari-september presenteras den 20 oktober.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arne Forslund, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 07, 070-547 74 77
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86


Om NOTE
NOTEs affärsidé är att erbjuda tjänster inom tillverkning och logistik av elektronikbaserade produkter. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland, Litauen, Polen och Kina. Försäljningen för år 2008 uppgick till 1 710 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1 200. För mer information, vänligen besök www.note.eu