Empires Varumärken (C3, Salter, HoMedics, Cuisinart, BaByliss, BaByliss for Men, HMDX och The House of Marley).

Q3 2010: Fortsatt hög tillväxt i våra utländska dotterbolag

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 08:17 CET

Koncernens försäljning under tredje kvartalet ökade med 13 % jämfört med föregående år. I likhet med förra kvartalet var det de utländska dotterbolagen som stod för ökningen. Sverige nådde inte upp till förväntningarna, främst på grund av en lägre efterfrågan på SodaStream maskiner samtidigt som priskonkurrensen på påfyllnadsgas består. Totalt minskade försäljningen i Sverige med 16 % under kvartalet. Våra marknadsandelar har dock inte förändrats.

Alla utländska dotterbolag visade en hög tillväxttakt under kvartalet. Den största marknaden Finland hade den kraftigaste ökningen, vilket innebar att Finlands andel av koncernens försäljning ökade till 21 % jämfört med 7 % föregående år.

Finansiell utveckling under Q3, juli - september, 2010        
*    Försäljningen uppgick till 88,2 mkr (77,8), +13 %
*    Rörelseresultatet uppgick till 2,2 mkr (-0,3)        
*    Rörelsemarginalen uppgick till 2,5 % (-0,4 %)        
*    Resultat efter finansnetto uppgick till 0,3 mkr (-4,8)        
*    Resultat efter skatt uppgick till 0,3 mkr (-3,5)
*    Resultat per aktie uppgick till 0,03 kr (-0,37)        
*    Kassaflöde efter investeringar uppgick till -3,9 mkr (9,3). Föregående år påverkades positivt av minskad rörelsekapitalbindning i lager och kundfordringar.
        
Empire AB (publ)

För ytterligare information:
Per Björkman, VD, 0765-47 05 11,per.bjorkman@empire.se
Ian Wachtmeister, Ordförande, 0702-41 10 02, ian@empire.se

Empire är ett försäljnings- och distributionsföretag inom hem- och hushållsprodukter. Vi finns idag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Baltikum, Island, Grönland och Svalbard.