Fia Hobbs, Arcadia FriskVård

Qigong instruktörsutbildning

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 20:18 CET

Guigen qigong instruktörutbildning

Nu har du möjlighet att utbilda dig till Guigen qigonginstruktör i Sverige. Denna qigongform används bland annat på kinesiska sjukhus i rehabiliteringssyfte.

Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av qigongträning i största allmänhet och kan gå utbildningen under ett år. Är du helt ny rekommenderas att delta och träna regelbundet under en termin för att sedan bestämma dig för att påbörja utbildningen eller sprida ut den över två år och jobba mycket med egenträning mellan kurserna.

Du får:
En gedigen grundutbildning i qigong av en erfaren lärare
Diplom som Guigen qigong instruktör efter 3 moduler
Lära dig leda en grupp och prata inför människor
Möjlighet att hjälpa dig själv och andra till bättre livskvalitet
Bra komplement om du redan arbetar som sjukgymnast, terapeut, instruktör etc.
En god rehabilitering om du är sjuk
God kroppskännedom och sambandet mellan kropp och psyke
Qigong som förebyggande träning och rehabilitering
Kompendium och dvd
Teori och studier av kurslitteratur

Modul 1. Grundutbildning – 6 dagar uppdelat på 2 tillfällen, A och B
Modul 2. Vidareutbildning – 6 dagar uppdelat på 2 tillfällen, A och B
Modul 3. Diplomering – 6 dagars träningsläger
Modul 4. Djupgående studier inom qigong – 4 dagar uppdelat på 2 tillfällen, A och B. Genomgångna grundkurser modul 1-3 krävs.
Modul 5. Yijing (I-Ching) Meditation – 2 dagar, fristående kurs men modul 1 rekommenderas eller annan typ av qigongträning

Som elev får du rabatt under din utbildning när du är med och tränar på de vanliga drop in Guigenpassen vilket uppmuntras såväl som den egna träningen som är obligatorisk.

Kursdatum 2013

Modul 1: 24-26 maj (A) och 14-16 juni (B)
Modul 2: 19-21 juli (A) och 23-25 augusti (B)
Modul 3: 3-8 januari 2014
Modul 4: 2-3 november (A) och 30 nov-1 december (B)
Modul 5: 14-15 september

Modul 1-2 och 4-5 hålls i Stockholm. Modul 3 hålls på kursgård som meddelas senare. Varje modul betalas var för sig före kursstart.

Kursdatum 2014

Modul 3: 3-8 januari
Modul 1: 24-26 januari (A) och 14-16 februari (B)
Modul 2: 4-6 april (A) och 23-25 maj (B)
Modul 3: 1-6 augusti
Modul 4: 1-2 november (A) och 29-30 november (B)
Modul 5: 20-21 september

För mer information och anmälan kontakta fia@arcadiafriskvard.se


Fia Hobbs

VD, Arcadia FriskVård

Vi hjälper Dig till en bättre livskvalitet oberoende var i livet du befinner dig

www.arcadiafriskvard.se