RFHL

Qjouren Stockholms läns enda kvinnojour för kvinnor i missbruk fortsätter driva verksamheten

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2012 11:16 CET

Pressmeddelande  121220

Qjouren Stockholms läns enda kvinnojour för kvinnor i missbruk stänger inte

Qjouren har  varit nedläggningshotad.  Nu när Stockholms Stads beslutat att bevilja oss hela den summa vi sökt för 2013 fattade Qjourens/RFHL Stockholms styrelse igår att verksamheten fortsätter att drivas om än i modifierad form. En anställd sägs upp och arbetet på jouren organiseras om något. Det kommer även i fortsättningen finnas personal dygnet runt då målgruppen har behov av detta. Qjouren tar emot kvinnor i aktivt missbruk vilket ingen annan kvinnojour i Stockholms län gör.

Stockholms Stad beslutade den 18:e december att bevilja Qjouren hela den summa som Qjouren ansökt om. Anslaget är projektmedel för 2013. 900 000 kr går till driften av verksamheten, 450 000 kr är speciellt avsatta for att en informatör ska sprida kunskapen om den extra utsatthet som kvinnor i missbruk har. Detta går helt i linje med regeringens beslut att kvinnor i missbruk är en prioriterad grupp för att få skydd och stöd när de utsätts för våld i nära relationer.

Stockholms Stads stadsdelar betalar härmed 1200 kr/dygn vid placering. Övriga kommuner betalar 2400 kr/dygn vid placering.

– Vår finansiering är inte tryggad riktigt än, därför är vi beroende av att hitta ytterligare finansiärer under våren säger Sanna Rantamäki, föreningssekreterare för RFHL Stockholm. Det är ett stort problem för oss och många andra kvinnojourer att finansieringen är kortsiktig, på sin höjd ett år i taget. Detta gör att verksamheten inte går att planera långsiktigt.

Föreningen Qjouren i Stockholm är ett av få ställen dit våldsutsatta kvinnor som missbrukar alkohol, läkemedel eller narkotika kan vända sig. De flesta kvinnojourerna tar inte emot kvinnor i aktivt missbruk då det kan finnas barn på boendet och jourerna saknar tillräckliga resurser och kunskap för att hjälpa denna grupp. Varje år tar Qjouren emot 20-30 kvinnor i boendet, har över 500 stödsamtal via telefon och ungefär 370 stödsamtal vid personligt besök.

Den som är i missbruk löper större risk att utsättas för våld, en studie av Socialstyrelsen från 2010 visar att 75 procent av kvinnor som lever i missbruk eller beroende någon gång har blivit utsatta för psykiskt eller fysiskt misshandel eller sexuella övergrepp.

Pernilla Sjöberg

RFHL Stockholm Qjouren

08 54556064

0765734391

pernilla.qjouren@rfhl.se

www.qjouren.se

Qjouren är RFHL Stockholms kvinnojour och medlemmar i SKR. Stockholms Stad bidrar med 1390000 de andra kommunerna i kan tänka sig att betala per natt.
De flesta av kvinnojourer tar inte emot kvinnor i aktivt missbruk då det kan finnas barn på boendet och jouren saknar tillräckliga resurser och kunskap för att hjälpa denna grupp.


RFHL arbetar för ett samhälle utan beroende av narkotika och beroendeskapande läkemedel, och utan social utslagning. Vi verkar för de sociala rättigheter i Sveriges grundlag som erkänner alla invånares rätt till liv, hälsa, bostad och arbete. En viktig del i RFHL:s arbete för att stärka de sociala rättigheterna är att på olika vis stötta utsatta gruppers organisering och att motverka utanförskap. RFHL arbetar på humanistisk värdegrund samt är partipolitiskt obundet och religiöst neutralt.