Solus Business Communications AB

QM blir ett med sitt varumärke - SolusBC

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 16:50 CET

2013 har överträffat alla förväntningar. QM Solutions tillväxttakt är mycket god och årets målsättning passerades redan i Q3. Som ett fortsatt led i QM Solutions tillväxtstrategi omorganiseras och fusioneras flera av QM gruppens bolag lagom till årskiftet. Nödvändiga förändringar med stort fokus på bibehållen tillväxt, kvalitet och nya lanseringar samtidigt som ambitionen är att ta ett än större kundansvar.

QM Solutions AB ändrar bolagsnamnet till Solus Business Communications AB (SolusBC AB). Namnändringen kommer till i ett läge då bolaget önskar en större tydlighet i sin marknads-kommunikation och att man har en vilja att ytterligare förenkla i dialogen med kunder, samarbetspartner och återförsäljare. Av den anledningen skall bolagsnamn och varumärke vara
detsamma.

Efter förvärvet av Servage Communications AB väljer QM Solutions AB att under det nya företagsnamnet Solus Business Communications AB samla den totala verksamheten vilket även omfattar det helägda dotterbolaget QM Communication AB.

Fusionen av dessa tre bolag innebär att nya Solus stärks upp i flera led. Förändringen innebär att Solus går från 7 till 17 anställda from 1 januari 2014. Utvecklingen blir positiv då större resurser finns för att ta hand om en växande kundstock och en stadigt ökande partnerorganisation. Solus ser förbättringspotential i allt från struktur till support och försäljning.

Stort fokus ligger på att ta ett större ansvar, erbjuda en helhet med flexibilitet i alla säljkanaler för att upplevelsen av Solus som leverantör eller partner skall vara marknadens starkaste.

Organisk tillväxt är det fortsatta huvudspåret i bolaget men ledningen i SolusBC AB utesluter inte att flera förvärv kan bli aktuella under kommande år.

Mer information: Joachim Brandt, CMO

SNR: +46 31 7858905
 

QM Solutions AB grundades 2008 och verkar inom branschen telekommunikationstjänster. Bolaget är en helhetsleverantör av telefonitjänster utifrån en egen kommunikationsplattform under varumärket SolusBC (Solus Business Communication). SolusBC är en unik sammansättning av molntjänster (Unified Commuication), mobilväxel och ip-telefoni. Plattformen distribueras till främst den svenska företagsmarknaden i form av en unikt paketerad och operatörsoberoende tjänst. Försäljning sker genom ett nationellt nätverk av ca 40 återförsäljare med lång erfarenhet från it och telekombranschen. QM Solutions verksamhet innhar ett helhetskoncept som ger kunderna ett brett utbud av tjänster; telefonilösning, operatörslösningar, dataaccesser och hårdvara genom en kontaktyta. QM Solutions har under de fyra gångna åren haft en god utveckling i alla avseende. Tekniskt, tjänstemässigt och ekonomiskt enligt plan.

QM har under 2013 nominerats av Computer Sweden till årets HIT-bolag. Tidigare, 2010 och 2012 har QM tilldelats Telepo Sales acceleration award.