Compare Karlstad

Qtema satsar för expansion i Värmland - tack vare Compare Testlab och Nordic MedTest

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2013 06:00 CEST

"Compare Testlab i allmänhet och Nordic MedTest i synnerhet är något av det bästa som någonsin skapats inom testområdet i Sverige", konstaterar Anita Roll - VD på Qtema AB. "Kraftsamlingen kring en gemensam, öppen och oberoende 'testfabrik' för IT i vården är banbrytande och kan göra svensk sjukvård till föregångare inom ett område med mycket stora behov – men också med mycket stora utvecklings- och affärsmöjligheter".

Stockholmsföretaget Qtema – som står för Quality and Test Management - har arbetat i 25 år med att testa och kvalitetssäkra IT-system. Nu satsar Qtema för fortsatt expansion i Värmland som är företagets första etablering utanför Stockholm.

"Utan Compare Testlab och den regionala kraftsamlingen kring test av programvaror hade vi aldrig etablerat oss här", förklarar Anita Roll. ”Och utan affärsmöjligheterna genom Nordic MedTest hade vi troligen aldrig satsat på expansion här i en så aggressiv takt".

Qtema har nu två anställda på kontoret i Compare Testlabs lokaler på Sätterstrand - testspecialisten Martin Grentoft och nyanställda Tina Lungström som är yrkeshögskoleutbildad programvarutestare. "Vi tror och hoppas på en fortsatt expansion med nya uppdrag i både Väst-Sverige och Norge - och därmed möjligheten att anställda fler testspecialister här", säger Anita Roll.

Två uppdrag för Nordic

MedTest Qtema har fått två av de nio uppdrag som Nordic MedTest hittills lagt ut för tjänster kring infrastruktur och arbetsprocesser inom test av IT-system i hälso- och sjukvården:
  • dels att ta fram en prototyp för NMT:s kundprocess;
  • dels att ta fram förslag till hur användbarhetstestning av vårdinformationssystem ska kunna genomföras på NMT.
"Vi ser det som ett stort förtroende och en stor ära att få vara med redan från början i denna banbrytande satsning på ett gemensamt, öppet och leverantörsoberoende testcenter för vård-IT", säger Anita Roll och ser uppdragen "som en fantastisk vinstlott för oss som är besjälade av test och kvalitetssäkring av IT-system".

Samtidigt är hon glad för framstegen kring Nordic MedTest på alla berördas vägnar: "Det är många som har arbetat hårt i många år för detta. De har, liksom jag, trott på idén och kämpat i både med- och motvind. Därför är det extra roligt att satsningarna nu börjar ge resultat i både affärer och arbetstillfällen".

Svensk sjukvård kan bli föregångare

Idag är IT-mognaden inom svensk hälso- och sjukvård bristfällig - det bekräftas av allt för många allvarliga fel, brister och haverier, enligt Anita Roll: "Vi som har förmånen att få delta i etableringen av Nordic MedTest har ett tungt ansvar – men vi har också den historiska möjligheten att få bryta ny mark och göra något som aldrig gjorts tidigare”.

Nordic MedTest är ett testcenter för vård-IT – en leverantörsoberoende och öppen testmiljö där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med leverantörer av IT-system och programvaror kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa IT-tjänster i vården.

”Samverkan är förutsättningen för att lyckas klara de utmaningar som svenska vårdgivare står inför”, säger Anita Roll. ”Tillsammans kan vi bidra till att göra svensk sjukvård till föregångare inom vård-IT - ett område med mycket stora utvecklings- och affärsmöjligheter. Visst är det en tuff uppgift och visst kommer det att ta tid - men vi har ett tacksamt utgångsläge när det gäller kvalitetssäkring av vård-IT: som det är nu kan det inte bli sämre...”

"En unik regional kraftsamling"

Compare Testlab och Nordic MedTest är resultat av en långsiktig satsning i samverkan mellan näringsliv (genom IT-stiftelsen Compare), offentliga aktörer (kommuner, landsting och Region Värmland) och Karlstads universitet. Etableringen av Compare Testlab som katalysator för "Test-Värmland" inleddes 2007 och fokuseras nu på Nordic MedTest som nationellt testcenter för hälso- och sjukvården.

"Den regionala kraftsamlingen kring test är unik och bland det bästa som någonsin gjorts inom testområdet i Sverige", konstaterar Anita Roll som har 25 års erfarenhet av test och kvalitetssäkring av IT-system - och därmed ett intressant helhetsperspektiv på hur synen och attityden till kvalitetssäkring av IT-system har förändrats genom åren.

När Qtema startade sin verksamhet 1988 var test och kvalitetssäkring områden som var outvecklade, outforskade och saknade processtöd. Områdena ansågs bara kosta pengar. "Vi vet att det förekom att utvecklare kodade direkt i produktionsmiljöerna - kunderna hade stora kvalitetsproblem och dramatiska störningar i driften var vardagsmat".

Qtema såg en enorm potential i att kvalitetssäkra IT-system - att bidra till att skapa säkra, funktionella och användarvänliga system. "Vi tog fram en vass men saklig retorik om varför test behövs - 'vad kostar ett fel' - och det har vi haft stor nytta av", förklarar Anita Roll och berättar att Qtema sedan fem år har ett nära forskningssamarbete med Blekinge Tekniska Högskola: ”Vi kan dela med oss av våra praktiska erfarenheter till forskningen och forskningen kan dela med sig av framforskade metoder och modeller så de kan användas och implementeras i industrin”.

Trodde på idén redan från början

När Anita Roll fick kännedom om den regionala satsningen på test i Värmland med Compare Testlab som katalysator trodde hon på idén direkt. Hon såg utvecklings- och affärsmöjligheterna – men förstod samtidigt vikten av att finnas på plats för att kunna vara delaktig i utvecklingen.

SAST Värmland är en lokalförening inom Swedish Association for Software Testing (SAST) - en ideell förening för alla som är intresserade av programvarutestning. Lokalföreningen i Värmland bildades 2010 som ett resultat av den regionala satsningen på test och har idag mer än 100 medlemmar. I maj 2011 var Anita Roll gästföreläsare när SAST Värmland höll medlemsmöte – och det gav henne många värdefulla kontakter och insikt om att det finns ett brett och starkt intresse och engagemang för test i regionen.

Genom Compare fick Qtema möjlighet att etablera kontor på Compare Testlab och i juli 2012 var den första rekryteringen klar – Martin Grentoft. ”Etableringen gav oss närkontakt med och möjligheten att följa hur Nordic MedTest-projektet preparerats och ’fötts’ vilket gör oss ännu mer motiverade och engagerade att få medverka i detta spännande och viktiga framtidsprojekt”, berättar Anita Roll.

”En fördel att finnas på plats”


Att finnas på plats på Compare Testlab – där även Nordic MedTest finns - har flera fördelar, enligt Anita Roll.

Genom etableringen har Qtema närkontakt med den yrkeshögskoleutbildning av kvalificerade programvarutestare som bedrivs i lokalerna på Sätterstrand. ”Det gav oss möjlighet att lära känna YH-studenterna och hitta en lämplig kandidat för rekrytering”, berättar Anita Roll som nyligen anställt en av de nyexaminerade YH-studenterna - Tina Lungström: ”En tjej med glöd och driv – och starkt pondus som är viktigt att ha som testare om man behöver påtala fel och brister för utvecklare. Och det är personliga egenskaper som man inte kan läsa sig till i en CV...”

Genom etableringen finns Qtema också i samma lokaler som Nordic MedTest som har den tekniska infrastrukturen, den egna personalen och gemensamma projektrum för pågående kunduppdrag i Compare Testlabs lokaler. ”Närheten är en klar styrka för oss. Det ger oss möjlighet att följa utvecklingen i de olika delprojekten – i princip dagligen över en fikarast. Samtidigt erbjuder den öppna miljön möjligheter för oss att kroka arm med andra testspecialister för att tillsammans hitta nya innovativa testlösningar – även om de är konkurrenter i vissa fall”.

Qtema har under 25 år arbetat med test och kvalitetssäkring av IT-system i många olika branscher men har aldrig tidigare sett en motsvarande kraftsamling på samverkan kring ett gemensamt, öppet och oberoende testcenter för en hel bransch. ”Det här är jättespännande och kan förhoppningsvis inspirera andra branscher till motsvarande satsningar på ’testfabriker’ som kan erbjuda test som industrialiserad stordrift baserade på standardiserade processer och tjänsteplattformar – allt för att få mer säkra, funktionella och användarvänliga system”, betonar Anita Roll.

....................................

Qtema i två uppdrag för Nordic MedTest


Qtema har fått två av de nio uppdrag som Nordic MedTest hittills lagt ut för tjänster kring infrastruktur och arbetsprocesser inom test av IT-system i hälso- och sjukvården - dels att ta fram en prototyp för NMT:s kundprocess; dels att ta fram förslag till hur användbarhetstestning av vårdinformationssystem ska kunna genomföras på NMT. Uppdragen från Nordic MedTest bidrog till att Qtema behövde förstärka verksamheten i Värmland med ytterligare en testspecialist.

Prototyp för kundprocess

Kundprocessen är en av NMT:s huvudprocesser som - snabbt, enkelt och enhetligt - ska kunna hantera och stödja utvärdering av kundens behov och krav, analys av system och tekniska lösningar samt föreslå och konkretisera ett lösningsförslag.

”Ett spännande och inspirerande uppdrag kring kund- och kravhantering som vi har stor och bred erfarenhet av”, förklarar Martin Grentoft – testspecialist på Qtema. ”Bra, tydliga och testbara krav är förutsättningen för ett lyckat utvecklingsprojekt – annars är det som att bygga ett hus utan ritning”.

De två vanligaste orsakerna till att ett projekt misslyckas är att kraven antingen är ofullständiga eller att de förändras under hand. ”Därför behövs en genomarbetad struktur och modell för att identifiera, dokumentera, granska och förvalta kraven”, förklarar Martin Grentoft.

Användbarhetstester

Att testa hur användarna upplever IT-system i vården – och utifrån det föreslå förbättringar – är en av de testtjänster som Nordic MedTest erbjuder. Qtema AB har fått uppdraget att ta fram förslag till hur användbarhetstestning av vårdinformationssystem ska kunna genomföras på NMT.

”Här deltar vi i arbetet med att bygga processer för användbarhetstestning som är helt anpassade till de krav och behov som finns inom vården – bland annat genom att utvärdera de verktyg och de metodstöd som finns på marknaden”, förklarar Martin Grentoft.

Så exempelvis har Qtema deltagit i workshops för att ta del av testmetoder och datakvalitet inom vården som används av Future Position X – ett kluster i Gävle som samarbetar med Compare och Compare Testlab. ”Genom Compare och Landstinget i Värmland – som driver Nordic MedTest – får vi intressanta och värdefulla kontakter där vi kan lära av varandra och tillsammans förbättra och anpassa verktyg och metoder till NMT:s behov”.

Uppdragen ledde till nyanställning

Uppdragen från Nordic MedTest bidrog till att Qtema behövde förstärka verksamheten i Värmland med ytterligare en testspecialist - Tina Lungström som blev utexaminerad kvalificerad programvarutestare i juni efter två års studier vid Yrkeshögskolan som bedrivs i lokalerna på Sätterstrand.

”Tina Lungström var tidigare sjukgymnast och har därför ett verksamhetskunnande från vården som är mycket värdefullt i de här uppdragen”, förklarar Martin Grentoft som är mycket nöjd med rekryteringen av Tina. ”Vi kompletterar varandra och är båda lika glada och entusiastiska för NMT-uppdragen”.

Tina Lungström instämmer: ”Jättekul och jättespännande att få förmånen att få vara med redan från början i uppbyggandet av Nordic MedTest som vi hört talas om så mycket under YH-utbildningen. Dessutom är det fantastiskt roligt att som helt nyutbildad testare få arbeta ’på riktigt’ tillsammans med mer erfarna testspecialister som nu är engagerade i NMT-projekten – det är ett härligt gäng som sprider positiv energi. Det är här det händer i test-Sverige just nu.”