Swedish Care International

Queen Silvia Nursing Award - Årets stipendiat utsedd

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2013 09:03 CET

Med anledning av H.M. Drottning Silvias 70-årsdag den 23 december 2013, har Swedish Care International, i samarbete med sina partners instiftat ett årligt stipendium riktat till sjuksköterskestudenter vid svenska lärosäten.

Stipendiets syfte är att bidra till att möta en av framtidens största utmaningar genom att tillhandahålla idéer och kompetens för god och uthållig global vård med fokus på äldre. Målet är att öka statusen för både utbildningen till sjuksköterska liksom yrket i sig. Vidare vill vi premiera kreativa studenter som brinner för utveckling. I år, då stipendiet delas ut för första gången, har ansökningar kommit in från samtliga lärosäten i landet, och totalt har vi tagit emot 340 ansökningar.

Efter att både studenternas egna röster räknats och sammanvägts med juryns bedömning har man beslutat tilldela stipendiet till Hanna Davidsson.

Juryn motivering till att Hanna Davidsson tilldelas Queen Silvia Nursing Award för sin idé - En internetbaserad förening med tillhörande utbildning – lyder som följer: Hanna är en god förebild för framtidens sjuksköterskestudenter med en idé som adresserar ett problem i tiden, är klar och tydlig, baserad på en realistisk analys och en genomförbar modell som kommer både anhöriga , den enskilde och vårdpersonalen till del.

Vi är otroligt glada att Hanna har valts ut av juryn till årets stipendiat. Hon representerar väl alla de delar vi velat lyfta fram genom att instifta stipendiet och vi är övertygade att hon kommer att bidra till att förbättra och utveckla vården och omsorgen av äldre, både i Sverige och internationellt för en lång tid framöver.

säger Karin Lind-Mörnesten, VD, Swedish Care International.

Hanna är 22 år gammal och studerar till sjuksköterska på Röda Korsets Högskola i Stockholm. Ursprungligen kommer Hanna från Göteborg och har där arbetat inom såväl äldreomsorg samt som personlig assistent. Hon brinner för att förbättra förutsättningarna för såväl patienter och anhöriga som för vårdpersonalen.

Queen Silvia Nursing Award-stipendiet är på 50 000 kronor samt att stipendiaten ges möjlighet att delta i ett specialutformat internship på sex månader inom vård- och omsorgssektorn, hos stipendiets partners, både i Sverige och utomlands.  

Stipendiet har inrättats tillsammans med våra samarbetspartners som representerar vården och omsorgens alla delar; Aleris, Johanniterorden, Medicover, SCA, Vårdalstiftelsen, Vårdförbundet, Elekta, Nordnet, Stiftelsen Silviahemmet, Svensk Sjuksköterskeförening och Uppsala Cancer Clinic.


SCI är en svensk internationellt verksam aktör som utvecklar, paketerar och exporterar svensk äldre- och demensvård. Vår vision är att skapa en god demens- och äldrevård baserad på Silviahemmets vård- och omsorgsfilosofi tillgängliggjord i internationell miljö.

I tillägg till detta arbetar vi aktivt med att främja utvecklingen av svensk äldre- och demensvård. Till exempel genom vårt stipendium som riktar sig till sjuksköterskestudenter; Queen Silvia Nursing Award. 

Vi utbildar idag vårdpersonal och anhöriga i flertalet länder i både Asien, mellanöstern och Europa.