Greatlife Group AB

Quercetin och C-vitamin reducerar oxidativ stress och inflammation

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2013 17:54 CEST

Idrottare har använt flavonoider och antioxidanter för att förbättra uthållighet och prestation. In-vitro-data indikerar att flavonoider har antioxidativ och antiinflammatorisk funktion men humanstudier har varit begränsade. Forskare har nu genomfört en dubbelblind placebokontrollerad klinisk studie där man delade in personer som tränade regelbundet i fyra grupper:

1.  Grupp som fick 500 mg quercetin + 250 mg C-vitamin

2.  Grupp som fick 500 mg quercetin

3.  Grupp som fick 200 mg C-vitamin

4.  Kontrollgrupp som fick placebo

Deltagarna fick något av ovan under åtta veckor. Forskarna tittade på följande inflammations- och oxidationsmarkörer före och efter studien: IL-6 (Interleukin-6). CRP (C-Reactive Protein), E-Selectin och F2- isoprostan.

Resultatet: Åtta veckors intag av tillskotten quercetin och C-vitamin reducerade oxidativ stress effektivt och reducerade inflammatoriska biomarkörererna CRP och Il-6.

Quercetin: http://www.greatlife.se/halsoprodukter/quercetin/

C-vitamin: http://www.greatlife.se/halsoprodukter/c-vitamin-400/

J Res Med Sci. 2012 July; 17(7): 637–641. PMCID: PMC3685779 The effect of quercetin supplementation on selected markers of inflammation and oxidative stress Gholamreza Askari, Reza Ghiasvand, Awat Feizi, Syed Mustafa Ghanadian, and Jahangir Karimian


Greatlife Group distribuerar kosttillskott av absolut högsta kvalitet, bland annat Innate Response, 100 % whole food raw-food kosttillskott. Greatlife Group äger även en webshop, www.greatlife.se, riktad mot slutkonsument samt en återförsäljarwebshop: www.pharmanovum.com. 

Greatlife Group lever efter följande devis ”Antingen det bästa eller inget alls” och företagets nisch är just de absolut mest högkvalitativa kosttillskotten som finns på marknaden.