Greatlife Group AB

Quercetin och Rematoid Artrit

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2013 17:42 CEST

Rematoid Artrit, ledgångsremautism, innebär att en kronisk inflammation som bryter ner brosk, ben, senor och artärer. RA involverar flera olika inflammatoriska cytokiner. En av dessa heter TNF-α (tumörnekrosfaktor alfa) och några vanliga Rematoid Artritläkemedel fungerar just genom att hämma TNF-α. Exempel på dessa TNF-α-hämmande läkemedel är Etanercept, Infliximab, Adalimumab, Golimumab, och Certolizumab pegol.

Quercetin är en flavonoid som förekommer som ett naturligt gult färgämne i grönsaker och frukt. Quercetin har tillskrivits en rad positiva fysiologiska effekter, framförallt som stark antioxidant. Emellertid hämmar även quercetin produktionen av TNF-α signifikant och en fyraveckorsstudie på RA-möss visar att den grupp som hade fått tillskott av E-vitamin och quercetin fick reducerad RA-relaterad inflammation.

Greatlife.se säljer högkvalitets quercetin: http://www.greatlife.se/halsoprodukter/quercetin/ samt E-vitamin med alla åtta isomerer: http://www.greatlife.se/halsoprodukter/e-vitamin-selen-90/

Nair MP, Mahajan S, Reynolds JL, Aalinkeel R, Nair H, Schwartz SA, Kandaswami C. The flavonoid quercetin inhibits proinflammatory cytokine (tumor necrosis factor alpha) gene expression in normal peripheral blood mononuclear cells via modulation of the NF-kappa beta system. Clin Vaccine Immunol. 2006 Mar;13(3):319-28.

Choi EJ, Bae SC, Yu R, Youn J, Sung MK. Dietary vitamin E and quercetin modulate inflammatory responses of collagen-induced arthritis in mice. J Med Food. 2009 Aug;12(4):770-5. doi: 10.1089/jmf.2008.1246.


Greatlife Group distribuerar kosttillskott av absolut högsta kvalitet, bland annat Innate Response, 100 % whole food raw-food kosttillskott. Greatlife Group äger även en webshop, www.greatlife.se, riktad mot slutkonsument samt en återförsäljarwebshop: www.pharmanovum.com. 

Greatlife Group lever efter följande devis ”Antingen det bästa eller inget alls” och företagets nisch är just de absolut mest högkvalitativa kosttillskotten som finns på marknaden.