Quibus International AB

Quibus International AB flyttar publik emission och notering till efter sommarsemestrarna

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 11:17 CEST

Prospektet är under utarbetande i enlighet med de nya EU direktiven gällande från den första januari 2006, och har inte lämnats in för godkännande av Finansinspektionen. Detaljkraven beträffande prospekt är idag av den karaktären att färdigställandeprocessen tar längre tid än tidigare beräknat i Bolagets ursprungliga genomförandeplan.


Därutöver kan nämnas, att International Financial Reporting Standards (IFRS) International Accounting Standards (IAS) 27 kräver att Quibus International AB inkluderar Defensor AB i det konsoliderade koncernresultatet för 2005. Detta arbete beräknas pågå ytterligare en tid.

Processarbetet med Finansinspektionen beräknas ta 21 arbetsdagar räknat från det legalt och revisionsmässigt genomgångna prospektunderlagets inlämnande. Därutöver beräknas tidsåtgången för distribution, marknadsaktiviteter före emissionens stängning samt publik listning ta ytterligare 6 - 8 veckor i anspråk.

Som en följd härav har Bolagets styrelse beslutat att flytta den planerade nyemissionen och noteringen till efter sommarsemestrarna.

Det av Finansinspektionen godkända prospektet beräknas kunna distribueras till befintliga ägare samt nya intressenter omkring den 4 september 2006. Roadshows i Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn beräknas ske under perioden 11 - 22 september 2006.

Teamet som assisterar Quibus i samband med den planerade nyemissionen och noteringen är Ernst & Young (revision), Vinge (juridik), Visma (bokföring), Handelsbanken (aktier och kontoförande institut), Effector (finansiell kommunikation), VPC samt AktieTorget.

EU´s prospektdirektiv tillkom i avsikt att harmoniera regelverket för värdepappersutgivning mellan medlemsländerna. Direktivet tillåter företag att erbjuda aktier och andra värdepapper i samtliga medlemsstater, genom upprättandet av ett prospekt som godkänts av myndigheterna i det ursprungliga medlemslandet. Direktivet förbjuder företag att genomföra publika erbjudanden av värdepapper och andra instrument på officiella handelsplatser liknande AktieTorget, såvida inte ett av myndigheterna godkänt prospekt upprättats, såvida inte vissa undantagsregler gäller.

Quibus marknadsför och distribuerar digitala mediefiler över världens mest populära öppna närverk med över 10 miljoner samtidiga användare, även kända som peer-to-peer nätverk (P2P). Bolagets tjänster och expertkunskap erbjuds via en sk hosted service, riktad till stora, regionala och oavhängiga skivbolag och filmbolag världen över. Quibus grundades 2003 och är ett privatägt bolag med säte i Malmö samt med kontor i Michigan, USA.


Presskontakt:
Quibus International AB, Malmö, Sverige Andreas Hultman
+46-40923990

andreas.hultman@quibusinternational.com
www.quibusinternational.com

Malmö - 28 april - 2006