MedCap AB

Quickels Systems AB tecknar strategiskt samarbetsavtal med Mortara Instruments

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 08:58 CET

MedCaps dotterbolag Quickels Systems AB (Quickels) har tecknat ett avtal om ”private lable” med Mortara Instruments, en av Europas ledande leverantörer på EKG system. Avtalet innebär att Quickels vakuum system kommer märkas Mortara vid försäljning genom Mortara och systemet blir därmed mer integrerat med Mortaras övriga erbjudanden inom EKG området.

Mortara och Quickels har samarbetat under många år och Mortara är en av Quickels största återförsäljare primärt med försäljning i Holland och Tyskland av Quickels produkter. Avtalet är ett naturligt steg i att fördjupa det samarbetet. Avtalet förväntas öppna upp för försäljning av Quickels systemet på marknader där Quickels inte är närvarande idag samt lägger grunden för ökade volymer på befintliga marknader.

”Det är med stor glädje vi kan presentera vårt samarbete med Mortara Instruments. Det här är viktigt steg i vår strävan att bygga långsiktiga globala relationer med de främsta EKG-aktörerna. För Mortara kommer det att ge ökad konkurrenskraft och för Quickels en breddning av antalet marknader samt även stora möjligheter till ökad försäljning på våra befintliga marknader. ”säger Tom Sundelin, VD Quickels.

Karl Tobieson, verkställande direktör,
Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 709 35 85 74,
e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer.
MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.