Livsmedelsverket

Råd om kött i kommande miljösmarta matval

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2009 09:44 CEST

 

Det är i dagsläget inte aktuellt att införa ett sjätte generellt kostråd om att äta "sparsamt med kött och charkprodukter". Däremot finns ett råd om att äta mindre kött i de föreslagna miljösmarta matvalen, skriver Livsmedelsverket i ett svar till Konsumentföreningen Stockholm apropå deras förslag att införa ett nytt kostråd om minskad köttkonsumtion.

- Vi tar även upp frågan om rött kött och charkprodukter i vårt remissvar på betänkandet "En nationell cancerstrategi för framtiden", säger Åsa Brugård Konde, nutritionist vid Livsmedelsverket.

Konsumentföreningen i Stockholm har i ett brev uppmanat Livsmedelsverket att tillfoga ett sjätte kostråd till de nuvarande fem generella kostråden. Förslaget är "Ät sparsamt med kött och charkprodukter."

- Vi håller med Konsumentföreningen i Stockholm om att det vore en fördel, både för hälsan och miljön, om stora delar av den svenska befolkningen åt mindre kött och charkprodukter. I dagsläget väljer vi dock hellre att föra ut rådet som en del av de miljösmarta matvalen än som ett sjätte kostråd, säger Åsa Brugård Konde.

Råd om kött i miljösmarta matval

Bland de förslag till miljösmarta matval som anmäldes till EU den 15 maj 2009 ingår ett förslag till ett råd om kött. Förslaget till miljösmart matval om kött är: "Ät gärna kött, men minska på mängden. Pröva att byta ut en eller ett par rätter av nöt, lamm, gris eller kyckling i veckan mot vegetariska rätter eller minska på köttportionerna." Livsmedelsverket avvaktar nu besked från EU innan råden kan lanseras.

I arbetet med att ta fram dessa råd har både miljö- och hälsomässiga hänsyn vägts in, däribland rapporten från World Cancer Research Fund (WRCF) från 2007.

Kött och cancer

Livsmedelsverket har också i sitt remissvar på betänkandet "En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11)", som skickades till Socialdepartementet i juni 2009, fört fram att man bör ta större hänsyn till WCRF-rapporten när den nationella cancerstrategin utarbetas. Rådet om minskat intag av kött och charkprodukter kom på femte plats efter att förebygga övervikt, öka den fysiska aktiviteten, begränsa konsumtionen av läsk, snacks, godis och liknande livsmedel samt att äta mycket frukt och grönt, baljväxter och fullkorn.

Fem generella råd

Livsmedelsverket ger kostråd i många olika former, varav de fem kostråden är en. Andra råd är de råd som ges till specifika målgrupper, exempelvis gravida och ammande kvinnor, småbarnsföräldrar och till dem som ansvarar för maten i förskola och skola.

 

Matvaneundersökning

- Det är inte aktuellt att lägga till ett nytt generellt råd just nu. Först måste vi se vad den stora matvaneundersökningen 2010 ger. När resultaten från undersökningen är klar kan det bli aktuellt att se över de fem kostråden, säger Åsa Brugård Konde.


Länkar
Svar till Konsumentföreningen Stockholm
De föreslagna miljösmarta matvalen(öppnas i nytt fönster)
Livsmedelsverkets remissvar på betänkandet "En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11)" (öppnas i nytt fönster)

Ytterligare upplysningar:
Åsa Brugård Konde, nutritionist, 018-17 55 73 eller 0733-54 53 03