Gothia Fortbildning

Råd om små barn, TV, filmer och dataspel

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2012 16:10 CEST

Stimulerande tv-program och fantasieggande filmer, i lagom utsträckning, kan vara bra för barnet. Däremot kan barn som tittar mycket på tv och film få problem med uppmärksamhet, sömn och socialt beteende. Problemet är om den totala så kallade skärmtiden går ut över barnets tid för lek, läsning och social samvaro.

Små barn, tv, filmer och dataspel ger fakta och råd till föräldrar om tv-, filmtittande och dataspel. Den tar upp vad som kan vara stimulerande för barnet och vad som är olämpligt.

Broschyren är skriven av Hugo Lagercrantz, professor i barnmedicin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm. Broschyren hette tidigare Små barn och teve-tittande. Denna andra upplaga har uppdaterats med nya rön kring tv-, filmtittande och dataspel.

Fakta om häftet
Titel: Små barn, TV, filmer och dataspel. Barn 1-6 år. Information till föräldrar.
Författare: Hugo Lagercrantz
ISBN 978-91-7205-869-9
Utgivningsår 2012
8 sid
Pris: 25:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar:
Kontakta Jenny Andersson, jenny.andersson@gothiaforlag.se, 08-462 26 64
Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 71, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.