Centerpartiet

Rådet borde satsat på grön innovation

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 21:21 CET

Rådet borde satsat på grön innovation

Rådet har kommit fram till en position kring EU ETS, EU:s system med utsläppsrätter, som Europaparlamentet tidigare röstade om. Det finns både positiva och negativa inslag.

-- Det är glädjande att rådet tar itu med överskottet av utsläppsrätter. Det är mindre bra att de fortsätter att strössla gratis utsläppsrätter över branscher som inte behöver det längre, säger Fredrick Federley.

Grön klimatteknik är vägen framåt, både för att skapa rätt tillväxt och för att klara de långsiktiga klimatmål som FN och EU satt upp. Därför är Rådets hållning kring fonden för klimatteknisk innovation en besvikelse.

-- Det är mycket tråkigt att de inte valde att stärka innovationsfonden. Utan ny klimatteknik klarar vi inte klimatmålen och jag kommer att fortsätta slåss för mer pengar till fonden, säger Fredrick Federley

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.