Den okända hästen

Rådgivarsystem kan förena direkt- och representativ demokrati

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 07:00 CET

Det finns olika sätt att kombinera direkt- och representativ demokrati på. Man kan ha ett direktdemokratiskt parti i parlamentet, eller så har man politiska rådgivare i ett beslutsfattande system på nätet. Systemet med rådgivare har prövats i praktiken av Demoex.

Rådgivarsystem innebär att den representativa demokratin återuppstår på Internet. Deltagarna kan rösta direktdemokratiskt, men de kan också utse en representant som röstar i deras ställe om de själv inte har tid, lust eller är tillräckligt insatta för att fatta beslut. Om de bestämmer sig för att rösta själva i en fråga där de har anlitat rådgivare, så får deras egna röst automatiskt företräde.

Det är möjligt att ha olika rådgivare i olika frågor, och det är också möjligt att byta rådgivare. En rådgivare kan även använda sig av andra rådgivare. Rådgivarsystem ger stor valfrihet och flexibilitet, samtidigt som de kan göra det lönsamt för professionella politiker och andra experter att verka inom ramen för direktdemokratin.

Kritiker menar att rådgivarsystem strider mot direktdemokratins princip: En röst åt var och en i varje fråga. Det finns också farhågor om att rådgivarsystem kan ha en passiviserande effekt och därmed minska den demokratiska tillväxten.

Men om demokratins framtid finns på nätet som många tror, så kommer partierna sannolikt att önska sig någon form av rådgivarsystem. Hittills har dock inga partier visat intresse av att vara rådgivare i demokratiexperimentet. Bristen på rådgivare i Demoex gjorde så att partiets ordförande fick större inflytande än han kände sig bekväm med under en fas i experimentet. Rådgivarsystemet ligger därför på is i väntan på partiernas intresse.