Fiskeriverket

Rådgivning för 2006 från Internationella Havsforskningsrådet, ICES

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 11:37 CEST

Fisket efter torsk i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt bör helt upphöra. Internationella Havsforskningsrådet, ICES, upprepar sitt råd från föregående år. Situationen för beståndet är fortsatt allvarlig.

På fredag, den 21 oktober lämnar Internationella Havsforskningsrådet, ICES sina biologiska råd om fiskbestånd i bland annat Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Övergripande information finns tillgänglig på ICES hemsida www.ices.dk redan idag, måndag. ICES rådgivning ligger till grund för EU-rådets beslut om nästa års fångstkvoter, TAC.
De för Sveriges del viktigaste råden rör torsk, kolja och rödspotta i Skagerrak och Kattegatt.

– De flesta demersala fiskbestånden, som platt- och rundfisk, är ytterst hotade precis som förra året. Än mer oroande är att bestånden av de små fiskarna vitlinglyra och tobis, är alarmerande svaga och de utgör grunden för både det marina ekosystemet och för många fåglar, säger Joakim Hjelm, forskare på Fiskeriverket och Sveriges representant i ICES kommitté för fiskeriförvaltning.

– Fiskeriverket ställer sig bakom ICES vetenskapliga bedömning. Höstens rådgivning understryker att man måste ta mer ekosystemhänsyn i förvaltningen. Man måste se mer till helheten, hur fisket påverkar hela det marina ekosystemet, säger Fredrik Arrhenius, chef för Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium.

Rödspotta i Skagerrak och Kattegatt
Rödspotta är en av de få arter som har en positiv prognos. Lekbiomassan är fortsatt hög och rekrytering av ung fisk mycket god. ICES råd är därför att fångsten nästa år kan öka med 100 ton, till 9 600 ton.

Torsk i Nordsjön och Skagerrak
Liksom föregående år rekommenderar ICES noll fiske. Beståndet är i mycket dåligt skick och rekryteringen av ung fisk har aldrig varit mindre.

Tobis och Vitlinglyra i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt
ICES ger rådet att inget fiske alls bör tillåtas. Lekbiomassan är extremt låg. Dessa arter är viktiga för ekosystemet eftersom de utgör basföda för torskfiskar och även fåglar och andra marina arter.

För kommentarer och ytterligare information, kontakta:
Fiskeriverket, Göteborg, växel: 031-743 03 00
Forskare Joakim Hjelm, tel: 0523-187 51, mobil: 0703-69 30 04
Laboratoriechef Fredrik Arrhenius, tel: 0523-187 46, mobil: 0706-33 10 46
Avdelningschef Ingemar Berglund, tel: 031-743 03 20, mobil: 0706-96 93 20
Enhetschef Bengt Kåmark, tel: 031-743 03 11, mobil: 0706-38 63 11


Länk till ICES pressmeddelande
http://www.ices.dk/aboutus/pressrelease/Press%20release%20-%20ACFM%20Report%20oct%202005.pdf