Bengtsfors kommun

Rådgivning ska minska personalens sjukfrånvaro

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2008 13:46 CET

Max 6 procents sjukfrånvaro är ett av Bengtsfors kommuns övergripande mål
för 2009. För att uppnå detta mål kommer man, i samarbete med
företagshälsovården, att pröva något som kallas support sjukanmälan.
För de anställda innebär support sjukanmälan att man blir uppringd av en
sjuksköterska från kommunens företagshälsovård, Kinnekullehälsan, inom 1-3
dagar från att man gjort sin sjukanmälan. Genom telefonsamtalet kan
man snabbt få medicinsk rådgivning.

Kinnekullehälsan har, med ett positivt resultat, infört support sjukanmälan på
ett flertal företag och två kommuner. Deras erfarenhet är framför allt att
korttidssjukfrånvaron minskar.

Prövotiden för support sjukanmälan kommer att vara under hela 2009.
Frågor med anledning av pressmeddelandet svaras av personalchef Anders
Alin, 0531-52 60 54.

För Bengtsfors kommun
Anna Sandström
Webbredaktör