Stockholms stad

Rådsalseko 1 juli 2004

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 14:01 CEST

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna avtalet om försöket med trängselskatt mellan staden, finansdepartementet respektive Vägverket. Försöket är planerat att starta den 12 juni 2005 och avslutas den 31 juli 2006. Stadsdirektör Bosse Sundling fick i uppdrag att träffa avtal med Vägverket om övertagandet av upphandlingen.
Ärendet om trängselavgifterna, var en återremiss från den 22 juni, på begäran av den borgerliga minoriteten i fullmäktige.