Stockholms stad

Rådslag - elever i behov av särskilt stöd

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 10:44 CEST

Utbildningsförvaltningen, Mikael Håkanson, Telefon: 50833000

RÅDSLAG - ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

5 OKTOBER KL 18.00 - 20.00, KUNGSHOLMENS GYMNASIUM,
AULAN, HANTVERKARGATAN 67-69

Stockholms stads nya elevhälsostrategi togs i kommunfullmäktige i september 2004. Idag bedrivs ett omfattande arbete kopplat till denna strategi. Vid detta rådslag vill vi visa vad som sker idag och lyfta olika frågor på agendan.

På rådslaget kommer följande programpunkter upp;
- Vilka SB-grupper (särskilda behov) fi nns i Stockholm?
- Hur fördelas pengarna och vilka resultat uppnås?
- ESS-gymnasiet presenterar sin verksamhet
- Vad gör gymnasiesärskolan?
- Exempel från gymnasieskolan

Därefter blir det tillfälle att ställa frågor och ge förslag på vilka frågor som ska belysas extra inom det kommande arbetet med elevhälsofrågor.

Inbjudna till rådslaget är bl.a. elev- respektive föräldrarådsföreträdare, lärare, rektorer från de kommunala gymnasieskolorna i Stockholms stad, personal från Utbildningsförvaltningen, fackliga företrädare, Föräldraalliansen i Stockholms stad (FISS), ledamöter och ersättare i Utbildningsnämnden, handikapporganisationer samt pressen.

Utbildningsförvaltningen http://www.stockholm.se/utbildningsforvaltningen