Socialdemokraterna

Rådslag för att engagera många -

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 17:00 CEST

Socialdemokraterna genomför rådslag om den framtida politikens utformning inom en rad områden inför mellankongressen i april 2004. Idag presenterades rådslaget "Tillväxt för trygghet och rättvisa" av Thomas Östros och Ulrica Messing som leder två av de tre arbetsgrupper som arbetar med tillväxtfrågan. Den tredje arbetsgruppen leddes av Anna Lindh.

Rådslagsmaterialet om tillväxtfrågor behandlar tre huvudperspektiv på tillväxt: Tillväxt genom samverkan; om utbildning, tillgång på arbetskraft, forskning, entreprenörskap mm, Tillväxt i hela landet; om regional tillväxt, om infrastruktur, bostäder och IT mm, samt Hållbar tillväxt; om klimatfrågan, hållbar stadsutveckling, biologiska resurser och kapitalmarknadernas kortsiktighet mm.

- Nu engagerar vi hela det socialdemokratiska partiet i ett brett samtal om tillväxtens förutsättningar, säger Thomas Östros.

- För att klara framtidens välfärd måste vi bli mycket bättre på att ge ungdomar, äldre och människor med invandrarbakgrund en verklig möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Vi behöver också fortsätta satsa offensivt på forskningen både när det gäller den nyskapande grundforskningen och för att få fram fler företag, tjänster och produkter som kommer från forskningen. I det internationella perspektivet måste Sverige bli än mer konkurrenskraftigt, attraktivt och framtidsinriktat , säger Thomas Östros.

- Tillväxt skapas underifrån. Vi ser redan idag att på de orter där samarbete och samverkan mellan det offentliga och det privata fungerar finns också de bästa förutsättningarna för tillväxt, säger Ulrica Messing.

- Politiken måste handla om att stötta varje del av landet i att utveckla det som är unikt och utvecklingsbart just där. Att enbart jobba med generella lösningar fungerar inte eftersom förutsättningarna ser olika ut. Men också för att statens resurser är begränsade. Vi måste därför fråga oss på vilket sätt resurserna gör mest nytta och på bästa sätt underlättar tillväxten.

Socialdemokraternas olika rådslag är: Författningspolitik (pågående), Tillväxt (presenterades idag), Mänskligare arbetsliv (presenteras inom kort), Integrationsfrågor (presenteras inom kort), Djuretik och livsmedelsfrågor samt Trygghet mot brott. Information om alla rådslag och arbetsgrupper finns på www.socialdemokraterna.se. Alla medlemmar och andra intresserade inbjuds att delta i rådslagen, diskutera och komma med synpunkter och förslag. Synpunkter kan skickas in per e-post, fax eller via partiets hemsida som också kommer att vara ett forum för information, debatt och diskussion om rådslagen.