Socialdemokraterna

Rådslag om internationell rättvisa

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 13:14 CEST

Under hösten kommer ett rådslag om internationell rättvisa att genomföras inom Socialdemokraterna. Rådslagsmaterialet har tagits fram av den arbets-grupp som partistyrelsen tillsatte i februari 2004, med uppgift att "utforma förslag till en framsynt och tidsenlig socialdemokratisk politik för Sveriges förhållande till omvärlden".

Medlemmar i Socialdemokraterna inbjuds att komma med synpunkter på en rad områden, som till exempel ekonomisk utveckling och globalisering, fred och mänsklig säkerhet, samarbete i EU för en rättvis värld, kultur och religi-on, gränsöverskridande samarbete och styrning, folkrätt, mänskliga rättighe-ter och en gemensam rättsordning.

Rådslaget pågår fram till den 28 februari 2005. Läs mer på www.socialdemokraterna.se där rådslaget och annat material kan hämtas.

Arbetsgruppen består av:

Roger Hällhag, ordförande
Ann Linde, sekreterare
Anders Lindberg, sekreterare
Carin Jämtin
Urban Ahlin
Agneta Karlsson
Aleksander Gabelic
Isabelle Sannestedt
Ulf Edström
Anne Ludvigsson
Eric Sundström


Manuel Ferrer
Pressekreterare
08-700 26 36
070-666 02 59

Ann Linde
Internationell sekreterare
08-700 26 73
070-662 91 03

Pressjouren (kvällar och helger)
08-24 76 25
pressen@sap.se