Sigtuna kommun

Rådslaget klart: ”JA” till Norra Sigtuna stad

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 11:24 CEST

Under perioden 27 maj – 3 juni har 7 852 invånare i och runt
Sigtuna stad haft möjlighet att delta i ett unikt rådslag. Frågan har gällt
huruvida området kring Pilsborondellen i Sigtuna ska utvecklas eller vara kvar
som det är idag. Rådslaget föregicks av ett visionsarbete där en
mängdaktiviteter anordnats för att skapa ett engagemang hos invånarna. Bland
annat har medborgarforum genomförts och barn har stadsplanerat området med
datorspelet Minecraft.

Nu är resultatet från rådslaget klart.

2 051 (58%) röstade ”Ja”. 1 455 (42%) röstade ”Nej”.
Sammanlagt deltog 3506 personer i rådslaget.

Den blocköverskridande kommunledningen
(Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) i Sigtuna kommun välkomnar
resultatet.

- Sigtunaborna har sagt sitt! Det har varit en mycket
föredömlig process, från första penndraget fram till själva rådslaget, där
invånarna getts möjligheter tillmedskapande och delaktighet. Jag hoppas och
tror att också andra kommuner och byggföretag i framtiden kan inspireras av
detta unika arbetssätt, säger Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande
i Sigtuna kommun, i en kommentar.

- Jag är väldigt positiv till möjligheten att kunna lägga
grunden för en helt ny stadsdel, som kan byggas på ett modernt sätt som utgår
från ekologisk och social hållbarhet, genom en kvalificerad
certifieringsmodell, fortsätter Pierre Cengiz-Edstrand (Mp), kommunalråd.

- Nu kan vi utveckla området med sådant som en modern
stadsdel ska innehålla: servicefunktioner, samlingsplatser, bostäder och
näringsliv. Medborgarforum är ett av framgångsrecepten i modernt samhällsbyggande,
tillägger Bosse Andersson (C), kommunalråd.

Kommunalråden avslutar med en gemensam kommentar:

- Utifrån detta resultat ser vi det nu naturligt
att kommunstyrelsen inom kort fattarbeslut om planuppdrag för att börja
förverkliga den nya stadsdelen. Samtidigt vill vi understryka vikten av att
stärka kollektivtrafiken från Sigtuna och öka framkomligheten i trafiken,
avslutar Lars Bryntesson (S), Pierre Cengiz-Edstrand (Mp) och Bosse Andersson
(C).

 

För mer information kontakta:

Lars Bryntesson (S), genom Marin Rynoson, politisk
sekreterare, telefon 0727 276 792, martin.rynoson@sigtuna.se

Pierre Cengiz Edstrand (MP), telefon 0704 679 485

Bosse Andersson (C), telefon 0736 610 402

 

Invånaren först – Allas lika värde – Kvalitet i fokus - Sigtuna kommuns värdegrund är plattformen för Sigtuna kommuns uppdrag.

Sigtuna kommun ligger i Storstocholms tillväxtregion mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats som årligen tar emot över 20 miljoner människor utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorterna Märsta och Rosersberg. 

Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har cirka 42 000 invånare, ligger på fjärde plats i landet vad gäller hotellnätter, är FairTrade city och är blev årets företagarkommun 2012.  För mer information: http://www.sigtuna.se