Stockholms stad

Rådssalseko 1 december 2003

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 08:36 CET

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

* Staden accepterar en donation från Vera Svensson till Frans Scartaus gymnasium och åtar sig att förvalta den.

* Tillägget till detaljplanen för fastigheten Hamnvakten 7 godkändes, efter en diskussion om friskolor som utnyttjar stadens parker till skolgård.

* Utbildningsnämnden ska undersöka om gymnasieskolorna vill starta en demokrati- och retorikkurs. (Efter en motion av Patricio Rodriguez (v).)

* En utredning ska göra av hur bostadsbeståndets utformning påverkar behovet av äldreomsorg.

Skärholmens stadsdelsförvaltning, Information Stadshuset, Telefon: 08-508 29 400