Stockholms stad

RådssalsEko 12 februari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 14:41 CET

Kommunupplysningen i Stadshuset,
Telefon: 08-508 00 000

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Utl. 2007:7. Genomförandeavtal för väg E18 Hjulsta-Kista. Förslag från trafiknämnden. Europaväg 18, sträckan mellan Hjulsta och Kista ska förnyas. Bland annat med en överdäckning ska miljön förbättras och fler bostäder kunna byggas i området. Både Vägverket och staden ska satsa på projektet, men eftersom Vägverket inte har tillgängliga medel förrän år 2009, kommer staden att förskottera pengar.

Utl. 2007:8. Förvärv av delar av Zinkensdamms ishall från Hammarby IF Alliansförening. Hemställan från idrottsnämnden. Stockholm Stad tar över delar av Zinkensdamms ishall från Hammarby IF Alliansförening. Hammarby IF Ishockeyförening har inte betalat för för- och eftersäsongstiderna och har en skuld på en halv miljon kronor. Nu kommer Hammarby hockey att kunna hyra hallen i sex månader för endast 1 krona, eftersom hallen är i ett sådant dåligt skick. Men på sikt är staden intresserad av själva tomtmarken och idrottsnämnden söker efter andra lämpliga platser för ishallar på Södermalm.

Utl. 2007:9. Arvodering av vissa förtroendevalda.
Fullmäktige beslutade att, och hur, de moderata politikerna Cecilia Brinck, Peter Lundén-Welden och Joakim Larsson ska få betalt för sin gärning i stadens tjänst.

Utl. 2007:10. Policy för upphandling och konkurrensutsättning. Med 43 röster för en återremiss och 52 röster för att frågan skulle avgöras idag blev det en minoritetsåterremiss.


http://www.stockholm.se/Upload/megafon/128777/R%c3%a5dssalsEko%202007-02-12.pdf