Stockholms stad

RådssalsEko 17 oktober 2005

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 08:48 CEST

Stadsledningskontorets Kommunikationsavdelning, Telefon: 08-508 29 400, epost lars.wahlberg@stadshuset.stockholm.se

RÅDSSALSEKO 17 OKTOBER 2005

Kommunfullmäktiges beslut i korthet
• Fullmäktiges sammanträden 2006 t o m oktober: 23 januari, 6 och 20 februari, 6 och 20 mars, 3 och 24 april, 8 och 29 maj, 12 juni, 4 och 25 september, 2 och 16 oktober.

• Beslutet om kvalitetsuppföljning av hemtjänst, ledsagning och avlösning sköts upp.

• En stor enkät om stockholmarnas miljö och miljövanor har presenterats. Se miljöförvaltningens hemsida www.miljo.stockholm.se

• Alla fastigheter i de kommunala bolagen ska vara bredbandsanslutna inom sju år.

• Under Stigbergsgatan på östra Södermalm byggs ett garage med plats för 200 bilar.

Beslut enligt kommunstyrelsens förslag om inte annat anges.