Stockholms stad

Rådssalseko 20 Oktober 2003

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 08:47 CEST

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

* Huvuddelen av aftonen upptogs av en särskild debatt - utan beslut - om trängselavgifter.

* Nya avgifter för flyttning av fordon, exempelvis 770 kronor för omgående transport till uppställningsplats.

* Första fullmäktige 2004 den 26 januari. Budgetdebatt 17-18 juni.

Skärholmens stadsdelsförvaltning, Information Stadshuset, 08-508 29 400