Stockholms stad

RÅDSSALSEKO 25 OKTOBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 08:53 CEST

Stadsledningskontorets kommunikationsavdelning, Telefon: 08-508 29 400, epost lars.wahlberg@stadshuset.stockholm.se

Kommunfullmäktiges beslut i korthet (enligt kommunstyrelsens, KS, förslag om annat inte anges) • Fullmäktiges ordförande arvoderas med 33 842 kronor i månaden. Motsvarande arvode för 1:e och 2:e vice ordförande är 26 033 kronor.

• Förslag ska tas fram som underlättar äldres möjlighet att få en tillgänglig bostad. Detta genom samarbete mellan stadsbyggnadsnämnden och de kommunala bostadsbolagen.