Stockholms stad

RådssalsEko 27 november 2006

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 09:26 CET

Kommunupplysningen,
Telefon: 08-508 00 000,
E-post: rolf.marthon@stadshuset.stockholm.se

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Skatten sänks år 2007 med 30 öre. Målsättningen är att sänka den med 50 öre under mandatperioden. Långsiktigt ska skatten ytterligare pressas nedåt.