Stockholms stad

Rådssalseko 6 oktober 2003

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2003 08:51 CEST

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

* Stockholm ska ansöka om dispens om att få pröva flexibel skolstart.

* Parken i på Danviksklippan i Hammarbyhamnen fick namnet Danviksparken.

• Ett torg på Söder fick namnet Metartorget.

* Detaljplanen för Hammarby Gård i Södra Hammarbyhamnen godtogs efter en debatt beträffande parkeringsnormen (0,5 bilar per lägenhet).

* Flaten ska få sitt naturreservat.

* E 18 ska överdäckas i Rinkeby.

* Tensta ska få en boutställning. (Hemställan från Spånga-Tensta godkändes.)

* Höjda p-avgifter. För att få höja omsättningen av parkerare i city ska en parkering få kosta upp till 50 kronor i timmen.

Läs RådssalsEko, pdf

Information Stadshuset, 08-508 29 400