Stockholms stad

RÅDSSALSEKO 7 MARS 2006

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 09:25 CET

Stadsledningskontorets kommunikationsavdelning, Telefon: 08-508 29 400, epost lars.wahlberg@stadshuset.stockholm.se


Kommunfullmäktiges beslut i korthet
• Hundra nya lägenheter i Hornsberg.

• Tre nya policyer antogs för staden, gällande arbetsmiljö, personal samt mot alkohol och droger.

• På förslag av socialdemokraterna och moderaterna ökas anslagen till partierna i fullmäktige med 12,3 miljoner kronor i år.


http://www.stockholm.se/templates/template_121.asp