Rabash

Rabash vann upphandlingen av ny webbplats för årets museum

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2014 08:15 CEST

Kommunikationsbyrån Rabash får i uppdrag att utveckla Göteborgs stadsmuseums nya
webbplats. Museet utsågs tidigare i år till Årets museum och vann Årets utställning för Vi är
romer.

- Vi vill bli ett mycket mer tillgängligt museum och utifrån ett tillgänglighetsperspektiv är
Rabash helt rätt byrå. Det ska bli väldigt kul att se vilka möten som uppstår och vad som
kommer att hända, säger Jenny Johansson, kommunikatör på Göteborgs stadsmuseum.

- Målet är att webbplatsen ska uppmuntra fler till att besöka museet så vi kommer att skapa
en social och öppen webbplats som synliggör fler av Göteborgs stadsmuseums
erbjudanden och resurser, säger Petter Joelson, Rabash webbstrateg och VD som ansvarar
för webbplatsens informationsarkitektur.

Designen för webbplatsen som lanseras i höst tas fram i samråd mellan Rabash och Maja
Björk, grafisk formgivare på Göteborgs stadsmuseum. Den nya formen tas fram enligt
responsiva principer för att optimera användarupplevelsen för den som besöker
webbplatsen via mobil eller surfplatta.

Göteborgs stadsmuseum är en del av Göteborgs stads kulturförvaltning som lyder under
Göteborgs kulturnämnd. Museet har nyligen tilldelats två utmärkelser: priset för Årets
museum som delas ut av Riksförbundet Sveriges museer och utmärkelsen Årets utställning
för satsningen Vi är Romer.

Rabash är ett team av digitala experter, strateger och designers som jobbar för kunder som
förändrar världen. Nyligen lanserade byrån webbplatser för Nordiska Akvarellmuseet och
Sverige för UNHCR som är en del av FN:s flyktingorgan.

För mer information, kontakta:

Göteborgs Stadsmuseum
Jenny Johansson
Kommunikatör
tel. 031-368 36 43
jenny.johansson@kultur.goteborg.se

Rabash
Evelina Bergström
Kommunikationsstrateg
tel. 070-72 88 918
evelina@rabash.se

Rabash kommunikationsbyrå arbetar med kunder som förändrar världen.

Vi tar fram kreativa och pålitliga lösningar för dina kommunikationsbehov oavsett om det gäller strategier, trycksaker eller webbplatser.