SVA AB

Rabiesmisstanke efter obduktion av thailändsk ekorre

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2003 17:00 CEST

En ekorre som förts in till Sverige från Thailand har efter obduktion och laboratorieundersökning vid SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, visat misstanke om rabies. Kompletterande undersökningar genomförs nu vid SVA och SMI, Smittskyddsinstitutet, och definitivt provresultat kan väntas inom 10-12 dagar. Ytterligare en ekorre som tillsammans med den obducerade fördes in i landet har tagits in till SVAs karantän för observation, avlivning och undersökning.
SVA kontaktades efter att ekorren hade avlidit och djurägaren uppmanades då att sända in ekorren för rabiesundersökning. När misstanke uppstod kontaktades SMI och smittskyddsjouren i Uppsala. Smittskyddsläkare utreder fallet och kontaktar de personer som varit i kontakt med ekorrarna. Veterinära myndigheter utreder eventuella djurkontakter. Jordbruksverket har kunnat konstatera att införseln av ekorrarna har skett utan tillstånd.


Fakta - rabies
Virussjukdomen rabies är en zoonos (sjukdom som smittar mellan djur och människa) som drabbar centrala nervsystemet och som nästan undantagslöst leder till döden. Sjukdomen kan angripa samtliga varmblodiga djur inklusive fåglar, även om rabies hos fåglar är mycket sällsynt. Det är alltså en myt att rabies enbart drabbar hundar.

- Det är viktigt att vara medveten om riskerna vid kontakt med alla slags djur i länder där rabies förekommer. Kontrollera alltid med veterinära myndigheter i Sverige innan införsel planeras, uppmanar statsepizootolog Anders Engvall.

Rabiesvirus är relativt känsligt och inaktiveras snabbt utanför värddjuret. Sjukdomsbilden hos insjuknade djur domineras av symtom som är kännetecknande för en hjärninflammation. Inkubationsperioden för olika djurslag varierar. Vanligen är inkubationstiden av storleksordningen 4 till 8 veckor. När kliniska symtom uppträtt inträder döden vanligen inom högst 10 dagar. Symtom hos människor är feber, huvudvärk, oro, ökad känslighet och kramper speciellt i svalget och centralnervösa störningar. Inkubationstiden är vanligen 2-8 veckor.

Sverige är sedan 1886 fritt från rabies och tillämpar mycket hårda krav vid införsel av hund och katt. - Det inträffade visar att det är mycket viktigt att följa Jordbruksverkets regler för införsel av djur. Att ta in djur utan tillstånd medför stora risker och det är skälet till de långtgående krav som finns när det gäller införsel, säger Leif Denneberg, chef för Jordbruksverkets djuravdelning.

All information om införselregler finns på www.sjv.se.
Kontaktpersoner
Statsepizootolog Anders Engvall, SVA,
Tel 018-67 41 46, 070-664 74 20
Karin Åhl, Jordbruksverket,
Tel 036-15 52 56
STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT
75189 Uppsala
Tel 018-67 40 00 Fax 018-30 91 62
e-mail: sva@sva.se