Radar Ecosystem Specialists

Radar analys om Sourcing.

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 18:18 CEST

– Ökad inköpsprocess över budgeterade IT inköp är en tydlig trend.

Radars analys om sourcing, visar på en tydlig trend där inköpsprocesser sätts över IT-inköp i allt större grad. Trenden är ökad samverkan och styrning, samtidigt som framgång kräver sourcing i tre dimensioner.

Radars studie visar att inköpsprocesser används allt mer och används idag på över 53 % av IT marknadsvärdet. Efter en tids tillbakagång, ökar single sourcing på bekostnad av multi sourcing, vilket bland annat syns i tillväxten hos konsultmäklarna samt på det ökade inslaget av ”blended rates” när den globala sourcingen också ökar.

–  Framgångsrik sourcing, kräver fokus i tre dimensioner. En balanserad mix av den operativa, taktiska och strategiska dimensionen skapar värde och ger bästa skydd mot suboptimering, säger Hans Werner VD för Radar.

Fullständig analys finns tillgänglig i Radars portal under ”Presentationer” för kunder med abonnemang.

Radars analys om sourcing kan även beställas separat här

Mediakontakt:

Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists

Mobil: 073-539 1551

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för samtliga aktörer inom IT-branschens ekosystem.

Radar skapar möjlighet för leverantörer och köpare att styra med insikt baserad på fakta förstärkt med erfarenheter och best practice. Radar följer varje krona i ekosystemet och erbjuder en detaljnivå som ingen annan inom IT-branschen kan leverera lokalt. Radar Ecosystem Specialists, Radar Group International och Radar Consulting är satsningar inom IT sektorn och varumärken som tillhör bolaget.