Radar Ecosystem Specialists

Radar i analys av nordiska mjukvarumarknaden: SaaS eroderar värdet med 1,3 procent

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 21:16 CEST

Radars analys av den nordiska mjukvarumarknadens värde fram till 2017, visar att den vikande trenden från föregående år fortsätter. Det totala värdet sjunker under 2014 till SEK 85,7 miljarder, vilket motsvarar en värdeminskning med 1,3 procent. 

Värdetrenden speglar inte behovet och användandet av mjukvara där penetration och affärsvolymer ökar med 5,4 procent. Värdeminskningen sker i huvudsak på grund av den pågående förflyttningen från traditionell mjukvara mot mjukvara som tjänst. 

"Affärstillväxt och värdetillväxt två helt olika saker nu när SaaS allt oftare ersätter traditionella licensmodeller. Radar håller sig kritiska till övriga analysbolags metoder att tolka detta på den lokala marknaden. Flertalet analysbolag talar om tillväxt i värde men menar volym”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

Den procentuella utvecklingen för marknadsvärdet ser likartad ut i de nordiska länderna. Undantaget är Norge, där traditionell mjukvara inte påverkas i motsvarande omfattning av förflyttningen till mjukvara som tjänst (SaaS) som den gör i övriga nordiska länder. 

Den största påverkande faktorn för värdeutvecklingen är förflyttningen från att äga traditionella licenser till att betala efter utnyttjande med molntjänster (SaaS). Alla indikatorer tyder på att den utvecklingen fortsätter och dessutom vinner ytterligare framgångar inom ”nya” mjukvaruområden. 

Värdeförändringar, där hänsyn tas till affärstillväxt, prisutveckling samt påverkan av förflyttningen från traditionell licensmodell till abonnemangsmodeller, visar på störst värdetillväxt för standardmjukvaror inom konsumentmarknaden medan värdeminskning är störst inom infrastrukturmarknaden. 


Fullständig rapport finns tillgänglig i portalen, radareco.se, för kunder med abonnemang. 
Rapporten kan även beställas separat genom att kontakta oss

Mediakontakt: 
Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists
Mobil: 073-539 1551

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för samtliga aktörer inom IT-branschens ekosystem.

Radar skapar möjlighet för leverantörer och köpare att styra med insikt baserad på fakta förstärkt med erfarenheter och best practice. Radar följer varje krona i ekosystemet och erbjuder en detaljnivå som ingen annan inom IT-branschen kan leverera lokalt. Radar Ecosystem Specialists, Radar Group International och Radar Consulting är satsningar inom IT sektorn och varumärken som tillhör bolaget.