Radar Ecosystem Specialists

Radar – Intern IT-verksamhet pressas av extern effektivitet

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2013 19:03 CEST

Radars senaste nyckeltalsrapporter i serien IT-Metrics 2013, redovisar nyckeltal för infrastruktur, produktion och arbetsplatsnära kostnader i svenska IT-verksamheter. Enligt Radars analys befinner sig den internt producerade IT-leveransen under hård press från outsourcingalternativen där effektivitetsökningen fortsätter att accelerera.

Analysen på infrastrukturområdet visar att effektivitet och output under det passerade året, har varit markant större vid extern leverans än den producerad internt. Gapet mellan intern och extern produktion ökar och kostnadsreduktionen vid bibehållen effektivitet var dubbelt så hög i den externa leveransen.

Stark kostnadskonkurrens och en avtalad effektivitetshöjning kommer outsourcingkunderna till godo samtidigt som verksamheter med intern produktion och leverans har svårt att hänga med. Störst förtjänst gör de verksamheter som fullt ut kan utnyttja renodlade Cloud-tjänster.

Nyckeltalsanalysen för arbetsplatsnära kostnader uppvisar motsvarande mönster med minskade kostnader för hårdvara och ett högre offshoreinnehåll i servicetjänsterna i den externa leveransen. Den interna IT-verksamheten har svårt att tillgodogöra sig hela priserosionen på hårdvarusidan samtidigt som den interna servicedesken står inför nya utmaningar med ökat mobilt innehåll och tillhörande nya säkerhetsfrågor.

”Val av vilka tjänster som ska produceras internt, externt eller i molnet blir av största vikt när en ledande IT-verksamhet ska producera dubbelt till halva kostnaden inom bara 5 år. Effektivitetshöjningen måste vinnas både ur den egna verksamheten om man driftar själv, och ur sina leverantörsrelationer. Kontinuerlig avtalsrevision och aktiv vendor management kommer att krävas för att hänga med i utvecklingen”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

Radar IT-Metrics, innehåll

IT produktionstal och kapacitetskostnader

·  Nyckeltal IT-produktion Sverige 2013

·  Nyckeltal kapacitet

Nyckeltal arbetsplatsnära kostnader

·  Arbetsplatsnära tjänster Sverige 2013

·  Nyckeltal arbetsplatsnära tjänster

Fullständig rapport finns tillgänglig för kunder med abonnemang.
Radars rapport kan även beställas separat här

Mediakontakt:
Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists, Mobil: 073-539 1551


Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för samtliga aktörer inom IT-branschens ekosystem.

Radar skapar möjlighet för leverantörer och köpare att styra med insikt baserad på fakta förstärkt med erfarenheter och best practice. Radar följer varje krona i ekosystemet och erbjuder en detaljnivå som ingen annan inom IT-branschen kan leverera lokalt. Radar Ecosystem Specialists, Radar Group International och Radar Consulting är satsningar inom IT sektorn och varumärken som tillhör bolaget.