Radar Ecosystem Specialists

Radar Leverantörskvalitet 2018: Industrialiseringen av IT premierar kundcentriska aktörer

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2018 07:33 CET

Radars årliga och nordens största rapport runt upplevd IT-leverantörskvalitet visar att kundernas genomsnittliga nöjdhet med sina IT-leverantörer ökar något under 2018 jämfört med föregående år. Samtidigt visar analysen att gapet mellan de som upplevs prestera bäst och sämst ökar.

Kundernas genomsnittliga betyg för leverantörernas förmåga att bygga och upprätthålla den upplevda kvaliteten har ökat mot föregående år inom samtliga undersökta områden. Samtidigt innebär årets resultat en högre risk och ett ökat behov av kvalificerad sourcingkompetens då skillnaden mellan bästa och sämsta upplevda kvalitet är större.

Särskilt noterbart är att 11 nya leverantörer etablerat sig bland de totalt 20 som anses vara ledande på att skapa kundvärde. Detta visar på ökade möjligheter för nya aktörer att snabbt ta marknadsandelar genom att förstå och agera på den påverkan som industrialiseringen av IT har på affärsmodell och krav på kundcentricitet.

2018 års toppnoteringar

De leverantörer som av kunder upplevs har skapat bäst genomsnittligt värde och effekt över de sju kriterierna i undersökningen 2018 är: Föregående års placering inom (parantes)

Infrastruktur & drift

1 (ny) Basefarm

2 (ny) Candidator

3 (3) Dicom

4 (1) CloudPro

5 (5) GDM

Verksamhetsnära IT

1 (5) Softronic

2 (2) Advania

3 (ny) EVRY

4( ny) Consid

5 (ny) iCore

Användarnära IT

1 (ny) Advania

2 (2) Tieto

3 (ny) EVRY

4 (ny) Cygate

5 (3) ATEA

Konsulttjänster

1 (4) Sogeti

2 (ny) Softronic

3 (ny) Advania

4 (3) EVRY

5 (ny) Infotool

"Det är glädjande att de som upplevs bäst blir bättre men samtidigt oroande att skillnaden mellan bäst och sämst ökar. Riskerna för såväl leverantörssida som köparsida ökar. Vikten av köparnas kompetens i sourcingprocessen och leverantörernas förmåga till kundcentrisk förändring under den pågående industrialiseringen av IT-ekosystemet är påtaglig”, säger Hans Werner VD Radar i en kommentar.

Radars årliga rapport IT-leverantörskvalitet Sverige, omfattar leverantörsbedömningar avseende kundnöjdhet och upplevd kvalitet inom fyra områden – Infrastrukturtjänster, Outsourcing och drift, Resurskonsulter samt Verksamhetslösningar. Analysdata från fler än 900 svenska verksamheter är inhämtad under perioden september till november 2018 och har jämförelsedata tillbaka till 2012 då undersökningarna startade.

Fullständig rapport finns tillgänglig i portalen för kunder med abonnemang, radareco.se, eller kan beställas separat genom att kontakta Radar.

För mer information kontakta:

Hans Werner, CEO Radar Ecosystem Specialists

hans.werner@radareco.se

+46 (0)735391551

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för samtliga aktörer inom IT-branschens ekosystem.

Radar skapar möjlighet för leverantörer och köpare att styra med insikt baserad på fakta förstärkt med erfarenheter och best practice. Radar följer varje krona i ekosystemet och erbjuder en detaljnivå som ingen annan inom IT-branschen kan leverera lokalt. Radar Ecosystem Specialists, Radar Group International och Radar Advisory Services är satsningar inom IT sektorn och varumärken som tillhör bolaget.