Radar Ecosystem Specialists

Radar rapport - Molntjänster ur verksamhetsperspektiv

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 17:24 CET

Radars rapport ”Molntjänster ur verksamhetsperspektiv” visar hur molntjänster på kort tid blivit en förutsättning för konkurrenskraft och ett tydligt skifte sker nu i de Nordiska verksamheterna mot ökad externifiering av IT. I rapporten framgår bland annat att 40 procent av nordiska verksamheter högst troligt skulle använda molntjänster som lösning för att möta ett ökat kapacitetsbehov och att det minst troliga alternativet är att bygga vidare i egen regi med fortsatta investeringar i hårdvara, mjukvara och egen personal.

“Rapportens resultat att de mest molnmogna verksamheterna också producerar sitt IT-stöd till verksamheten till en avsevärt lägre kostnad än övriga verksamheter är mycket intressant. Här har vi ett IT-initiativområde som direkt påverkar kostnader och möjligheter”, säger Hans Werner, VD på Radar Ecosystem Specialists i en kommentar

Radars analys visar på ett tydligt samband mellan lönsamhet och förändringsgrad i IT-budgeten. De mest lönsamma bolagen har idag en förändringsgrad på mellan 35-40 procent mot genomsnittet på 26 procent där de mest ”moln”-mogna bolagen noteras ha dubbelt så mycket avsatt av IT-budgeten för innovation som snittet.

Idag har drygt två tredjedelar av alla organisationer någon form av molnlösning, företrädesvis SaaS-lösning, implementerad med en klar koppling till ökningen av affärsverksamhetens egna inköp av IT. För verksamheten är mjukvara som tjänst det mest påtagliga och det som ger snabbast ROI varför denna form sprids snabbast i verksamheten. Nära en femtedel av total IT-spend kommer idag direkt från verksamheten och finansierar eller delfinansierar enligt Radars research de flesta inköp av IT. Detta har inte bara givit verksamhetscheferna mycket stort inflytande vid köp av molnlösningar utan även ett bredare inflytande totalt sett.

Ur rapportens rekommendationer framgår att framgång inom detta skifte kräver att en tydlig strategi implementeras för hur verksamhet och IT-organisation skall förhålla sig till molntjänster, integrations- och säkerhetsaspekten. Radar rekommenderar även att IT-organisationen omfamnar utvecklingen och aktivt assisterar verksamheten att välja rätt samt att rollen för Software Asset Management, SAM, även omfattar molntjänster.

Innehållsförteckning - Molntjänster ur verksamhetsperspektiv

  • Molnlösningar i Norden
  • Drivkrafter för molntjänster
  • Verksamhetens roll vid molnbeslut
  • Hinder för molnlösningar
  • Kundnöjdhet med befintliga molnlösningar
  • Radars rekommendationer

Fullständig rapport och presentation finns tillgänglig i portalen, radareco.se, för kunder med abonnemang.

Rapporten och presentation kan även beställas separat genom att kontakta oss

Mediakontakt:

Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists

Mobil: 073-539 1551

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för samtliga aktörer inom IT-branschens ekosystem.

Radar skapar möjlighet för leverantörer och köpare att styra med insikt baserad på fakta förstärkt med erfarenheter och best practice. Radar följer varje krona i ekosystemet och erbjuder en detaljnivå som ingen annan inom IT-branschen kan leverera lokalt. Radar Ecosystem Specialists, Radar Group International och Radar Advisory Services är satsningar inom IT sektorn och varumärken som tillhör bolaget.