Radar Ecosystem Specialists

Radar specialmarknadsrapport om SME

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2012 19:52 CET

– Små och Medelstora verksamheter står inför stora IT utmaningar

T-användningen skiljer sig åt inom SME segmentet. IT-mognaden hos de medelstora verksamheterna kan jämställas med den hos de stora. För de små verksamheterna är dock skillnaderna stora mellan de som har 1-9 anställda, 10-49 och 50-99 anställda. SME representerar totalt 98 procent av alla svenska verksamheter, och förbrukar totalt cirka 34 procent av all IT realisering.

I Radars specialmarknadsrapport om SME, understryks de tydliga skillnader som finns inom segmentet, och de utmaningar som små och medelstora verksamheter står inför.

IT prioriteringarna inom SME segmentet skiljer sig inte i större omfattning från de stora verksamheternas prioriteringar. Inom segmentet SME är det generellt färre som har budget allokerad att investera de kommande 12 månaderna, jämfört med de stora verksamheterna. Detta trots en starkare tro på framtiden och på konjunkturen jämfört med övriga marknaden.

 “Även om de högst prioriterade IT-områdena inte skiljer från övrig marknad, så är inte SME segmentet homogent. Den stora utmaningen för de minsta verksamheterna är höga kostnader för IT med relativt lågt värdeskapande. För de större ligger utmaningen i att förändra produktion och leverans av IT så att bidraget kontinuerligt ökar till verksamheten”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

För leverantörerna är utmaningen att öka sitt fokus på segmentet SME, och proaktivt skapa värde genom anpassningar och paketeringar. I takt med kundernas ökade kompetens, kommer allt fler i högre grad att utvärdera om det finns IT tjänster som kan skapa motsvarande eller bättre värde.

De högst prioriterade IT områdena är:

  1. Affärsssystem
  2. Mobila lösningar
  3. Säkerhet – centralt
  4. Virtualisering – server
  5. Business Intelligence


Fullständig rapport finns tillgänglig för kunder med abonnemang.
Radars rapport kan även beställas separat här

Mediakontakt:

Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists

Mobil: 073-539 1551

 

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för samtliga aktörer inom IT-branschens ekosystem.

Radar skapar möjlighet för leverantörer och köpare att styra med insikt baserad på fakta förstärkt med erfarenheter och best practice. Radar följer varje krona i ekosystemet och erbjuder en detaljnivå som ingen annan inom IT-branschen kan leverera lokalt. Radar Ecosystem Specialists, Radar Group International och Radar Consulting är satsningar inom IT sektorn och varumärken som tillhör bolaget.