Radar Ecosystem Specialists

Radar Trendrapport: The impact of data - Affärskritiska projekt misslyckas i 2 av 3 organisationer till en kostnad av 16,5 miljarder.

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 20:24 CEST

I Norden, uppger 67 procent av alla IT beslutsfattare att de misslyckats i affärskritiska projekt orsakade av intressekonflikter eller beslut som fattas utanför deras kontroll. I studien från Radar anges att de direkta kostnaderna för misslyckade IT-projekt kan vara så hög som 5 procent av de nordiska verksamheternas samlade IT-budget. Detta innebär att den årliga kostnaden i Norden för misslyckade projekt kan vara upp till 16,5 miljarder kronor.

För att överleva och frodas i dagens allt mer komplexa och dynamiska miljö, kräver verksamheterna en IT organisation som stödjer deras mål i att vara flexibel, lyhörd och verka för ökad innovation. Samtidigt ökar kravet på kostnadseffektivitet och stabilitet i driften.

Trendrapporten visar att IT-organisationerna bäst möter utmaning av "det nya normala" med agila metoder för IT-leverans och IT-verksamhet.

Radar trendrapport, The impact of data, omfattar forskning och djupintervjuer i mer än 560 nordiska IT-organisationer under perioden juni 2012 fram till juni 2014. Rapporten presenterar och redogör för insikter och rekommendationer och finns tillgänglig för Radars kunder eller kan köpas separat.

Fullständig rapport finns tillgänglig i portalen, radareco.se, för kunder med abonnemang. 
Rapporten kan även beställas separat genom att kontakta oss

Mediakontakt: 
Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists
Mobil: 073-539 1551

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för samtliga aktörer inom IT-branschens ekosystem.

Radar skapar möjlighet för leverantörer och köpare att styra med insikt baserad på fakta förstärkt med erfarenheter och best practice. Radar följer varje krona i ekosystemet och erbjuder en detaljnivå som ingen annan inom IT-branschen kan leverera lokalt. Radar Ecosystem Specialists, Radar Group International och Radar Consulting är satsningar inom IT sektorn och varumärken som tillhör bolaget.