Linköpings kommun

Radhus för företagare nytt grepp i kommunen

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2017 13:53 CEST

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade  idag bland annat dessa tre ärenden. För ytterligare information läs bifogat pressmeddelande nedan eller ring kommunalrådet Elias Aguirre (S) telefon 0725-84 73 10.

Företagare kan flytta in i industriradhus

  • Äganderätter för företagare kan bli ett alternativ till att hyra lokaler i företagsparker. Det kan möta behovet av mindre och mer flexibla lokaler. Linköpings kommun tar nu fram en ny detaljplan för Östra Malmskogen för att göra detta möjligt.

Satsning på Cykellänken i Linköping - ingen vanlig cykelväg

  • Linköpings kommun utvecklar cykellänkar. Länkarna är prioriterade huvudcykelstråk som går fram till Innerstaden. Skillnaden jämfört med en vanlig cykelväg är att cykelbanan blir genare, rakare och utan skarpa kurvor. Cyklister har högsta prioritet mot korsande fordonstrafik samtidigt som gångtrafiken separeras från cykelbanan.

Radhustomter i Vallastaden säljs av mäklare

  • Vallastaden kommer genom en ny markanvisning att växa med ytterligare 90 bostäder samt sex radhustomter, som ska förmedlas av mäklare. På så vis får en ny målgrupp möjlighet att flytta hit.

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.