LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Radikal sockerreform sätter press på odlingen

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 11:42 CEST

Inriktningen på kommissionens förslag till reform av sockerregleringen är inte oväntad. Förslaget är dock alltför långtgående, säger LRFs ordförande Caroline Trapp i en kommentar.


Det är logiskt att även sockerregleringen görs om enligt de principer som gällt vid tidigare reformer av mjölk-, nötkötts- och spannmålssektorn. Den föreslagna sänkningen av odlarpriset för socker med 37 procent är dock för kraftig.

Kommissionen föreslår att bara 60 procent av prissänkningen ska kompenseras med direktstöd vilket gör att situationen blir tuff för sockerbetsodlarna i Sverige. Vid försämringar i dessa nivåer riskerar odlarna i marginalområden slås ut. Eftersom sockerbetsodlingen ofta fungerar som en livlina för dessa odlare kan det leda till längre gående konsekvenser än att bara sockerbetsodlingen upphör.

- Sockerbetsodlingen bidrar till arbetstillfällen direkt och indirekt genom livsmedelsindustrin och underleverantörer, påpekar Caroline Trapp. Minskad odling ger direkt minskat antal arbetstillfällen.

Förslaget innebär att den totala produktionsvolymen i EU ska sänkas. Sverige har idag balans mellan produktion och konsumtion. Svensk sockerbetsodling arbetar också med ett ambitiöst miljöarbete, bland annat genom ”Miljöledning betodling”.
- Det vore därför rimligt om Sverige inte behöver dra ned sin produktion och den svenska regeringen bör verka för detta i de kommande förhandlingarna, anser Caroline Trapp.

Den svenska debatten präglas av en myt att frihandel till världsmarknadspriser verkligen är fri från alla stöd. Brasiliens stora sockerrörsproduktion har byggts upp genom stor statlig inblandning. Den storskaliga produktionen av sockerrör skiljer sig också avsevärt från den svenska sockerbetsodlingen. Hänsynen till de sociala förhållandena och miljön ligger på en nivå som aldrig skulle accepteras i Sverige.

Kommissionen föreslår ökat utrymme för produktion av isoglukos från spannmål. Sverige saknar idag en sådan kvot men har kapacitet att producera detta alternativa sötningsmedel i befintliga anläggningar. Den svenska regeringen bör nu arbeta för att Sverige erhåller ett tillräckligt produktionsutrymme för isoglukos.