Sportfiskarna

Radikala beslut om kvoter krävs

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2003 13:29 CEST

Internationella Havsforskningsrådet ( ICES ) rådgivning för nästa år - som presenteras idag - ger en dyster prognos för fiskbestånden i Östersjön och Västerhavet.
-Nu krävs radikala och tuffa politiska beslut om fångstkvoter för att säkra återväxten av torskbestånden i våra hav, säger Världsnaturfonden WWF, Sportfiskarna och Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, i ett gemensamt uttalande. ICES råd om en strikt återhämtningsplan för torsk i Östersjön och Västerhavet har hittills inte följts.

- År efter år har politikerna överskridit fiskeribiologernas rekommendationer. Vi vill inte se detta upprepas ännu en gång, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för SNF.

Fisket idag bedrivs över alla bottentyper. Trålgränserna har successivt flyttats närmare land, vilket sätter hård press på torskbestånden. Arbetet med att flytta tillbaka trålgränserna och införa fredade områden för fiskens lek- och uppväxtområden går allt för långsamt.

- Nu måste jordbruksministern och hennes rådgivare se till att Havsforskningsrådets rekommendationer följs fullt ut. Inför kommande överläggningar om fiskekvoter är det viktigt att Sverige på ett tidigt stadium försöker påverka våra grannländer, säger Lars Kristoferson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Situationen för de flesta fiskbestånd är troligen allvarligare än vad som framgår av ICES rapport. Problemet förstärks av oönskade bifångster och illegalt fiske. Därför krävs en kraftigare minskning av fisketrycket, en effektivare kontroll och samordning av ansvariga myndigheters miljö- och fiskepolitik. Fiskeriförvaltningen måste anpassas till havets ekosystem och även ta hänsyn till arter som inte aktivt fiskas.

- Att överskrida ICES rekommendationer fördröjer eller omöjliggör beståndens återhämtning långt in i framtiden, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström.

Drivgarnsfiske efter lax måste förbjudas eller reglerna ändras i Östersjön så att de anpassas till vad som gäller i EUs övriga vatten - max 2.5 km/fiskebåt. Såväl den odlade som den vilda laxen fångas utan urskiljning i drivgarn, vilket har stora konsekvenser för de vilda laxbestånden och ekosystemet. Det orsakar dessutom omfattande bifångster av sjöfågel och utarmar populationen av tumlare.

- Ska Sveriges miljökvalitetsmål uppfyllas behövs radikala politiska beslut, understryker de tre organisationerna.

För frågor, kontakta:
Inger Näslund, biolog WWF, 08-624 74 09
Håkan Carlstrand, Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund, 0705-127649
Klas Hjelm, Svenska Naturskyddsföreningen, 08-702 65 16, 070 -751 65 35.
Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 08-624 74 03, 070-629 10 77
Ellika Hermansson Török, pressekreterare SNF, 08-702 65 05, 070-655 46 19

Kontaktperson:
Håkan Carlstrand
E-post: hakan.carlstrand@sportfiskarna.se
Tel: 0705-127649