SKTF

Radikala beslut på SKTFs förbundsmöte

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 16:13 CEST

 

- Nytt namn och tydlig inriktning på att föryngra förbundet.

Pressmeddelande 28 september 2010

Tre av tio styrelseledamöter bör vara yngre än 35 år. Inga nya fackliga företrädare ska i framtiden arbeta fackligt på heltid. Processen för att hitta ett nytt namn åt SKTF har startat.

Det här är tre av flera viktiga beslut som de 227 ombuden på SKTFs förbundsmöte fattade idag vid sitt möte på City Conference Center i Stockholm.

- Idag har SKTF tagit flera betydelsefulla steg in i framtiden. Vi har många medlemmar och förtroendevalda som är på väg mot pensionsåldern och det är livsnödvändigt för oss att underlätta för unga nyanställda att bli medlemmar och att bli förtroendevald. Vi behöver bredda arbetet på fler händer och vi måste börja arbeta på nya sätt. Vi måste våga utmana oss själva för att säkra en framtid för SKTF på lång sikt, säger Eva Nordmark, ordförande i SKTF.

Ombuden från hela landet har stött och blött frågor om förnyelse och det fackliga arbetet framöver mellan den 26 och 28 september. En majoritet är kvinnor och en minoritet unga under 35 år.

En tidsplan är framtagen för hur arbetet med att få fram ett nytt namn på SKTF ska gå till. Det finns i nuläget inget förslag på nytt namn. Beslutet om vilket det nya namnet blir är delegerat till förbundsstyrelsen och föregås av en lång process med fokusgrupper och diskussioner i förbundet. Tanken är att det nya namnet ska presenteras på SKTFs 75-årsjubileum nästa år.

Förbundsmötet beslutade även att ställa krav på att teckna kollektivavtal om mångfalds- och andra diskrimineringsfrågor.

123 motioner har debatterats på en rad områden, bland annat anställningsvillkor, mångfaldsfrågor och medlemsrekrytering. I centrum för debatten på förbundsmötet har stått förnyelsearbetet. För många unga, nyanställda akademiker är inte fackligt arbete på heltid lockande utan man vill hellre satsa på yrkeskarriären. Detta ställer nya krav på hur den fackliga tiden används. Tidigare har det varit relativt vanligt med en lokal facklig ordförande på heltid. Ska man kunna intressera yngre för det fackliga uppdraget som ombud så måste man kunna bredda ansvaret på fler liksom den fackliga tiden. Det här har varit förbundsmötets kärnfråga.

- Det kommer att vitalisera vårt fackliga arbete att vi breddar arbetet på fler yngre, fackliga ombud och att deras arbete mer vilar på engagemang och idealitet än en slags facklig yrkeskarriär. Namnbytet i sig kanske inte gör att fler går med i vårt fack, men det kan bli en viktig signal och symbol i den förändringsprocess vi är inne i. Vi har tidigare satt målet att förändra vårt fackliga arbete till 2012 års förbundsmöte. Nu är vi halvvägs och idag har vi tagit viktiga steg mot målet, säger Eva Nordmark.

För mer information, kontakta Eva Nordmark på telefon 070 624 13 11.

SKTF är ett partipolitiskt oberoende fackförbund med drygt 160 000 medlemmar. Våra medlemmar är offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. SKTF kan spelreglerna på arbetsmarknaden och står bakom dig när du vill ha stöd. SKTF ingår i TCO, som är Sveriges största tjänstemannaorganisation med 1,2 miljoner medlemmar.

Presschef Peter Bloch, mobil 070-255 13 37


SKTF är ett partipolitiskt oberoende fackförbund med drygt 160 000 medlemmar. Våra medlemmar är offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. SKTF kan spelreglerna på arbetsmarknaden och står bakom dig när du vill ha stöd. SKTF ingår i TCO, som är Sveriges största tjänstemannaorganisation med 1,2 miljoner medlemmar.

Presschef Peter Bloch, mobil 070-255 13 37
Pressekreterare Christian Örjestål, mobil 070-280 86 94