Granskningsnämnden för radio och TV

Radio City i Karlstad fälld – riskerar avgift på 100 000 kronor

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 15:45 CEST

SB 761/05

Ett inslag där lokalradiostationen Radio City (Karlstad) testade en ny bilmodell har fällts för otillbörligt kommersiellt gynnande. Granskningsnämnden ansåg att inslaget mera hade karaktären av ett reportage om en lokal bilfirma där firmans företrädare fick stort utrymme att beskriva testbilen och dess tekniska finesser. Genom inslagets upplägg och programledarens förhållningssätt under intervjuerna uppkom ett gynnande av bilfirman och bilmodellen som gick utöver vad som var motiverat av ett informations- och underhållningsintresse.

Radio City fälldes även för att ha

• sänt mer än tillåtna åtta minuter reklam under samtliga granskade timmar,
• lämnat sponsringsmeddelanden i anslutning till inslag som inte var särskilda program och
• utformat ett sponsringsmeddelande på ett reklamliknande sätt.

Granskningsnämnden kommer att ansöka hos länsrätten om att stationen påförs 100 000 kronor i särskild avgift.

-----
Handläggare: Anneli Thunholm, tfn 08-606 79 78