Granskningsnämnden för radio och TV

Radio Haninge fälld - riskerar avgift

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 10:35 CET

Granskningsnämnden har fällt närradiostationen Radio Haninge Direkt för otillbörligt kommersiellt gynnande.

I sändningarna angavs bl.a. adresser och telefonnummer till två företag. Dessutom nämndes i samband med en lyssnartävling ett evenemang på en namngiven båt nio gånger inom loppet av 30 minuter.

Radio Haninge Direkt fälldes också för att inte ha angett den registrerade sändningsbeteckningen under två av de granskade timmarna samt för att ha placerat sponsringsmeddelanden felaktigt.

Granskningsnämnden kommer att ansöka hos länsrätten om att stationen påförs 15 000 kronor i särskild avgift.


Bakgrund:
Enligt radio- och TV-lagen får program som inte är reklam inte på ett otillbörligt sätt gynna kommersiella intressen. Vidare skall den som sänder program enligt radio- och TV-lagen använda en beteckning för sina sändningar som godkänts av Radio- och TV-verket. Sponsringsmeddelanden skall lämnas i början och/eller slutet av det sponsrade programmet.

Handläggare: Anneli Thunholm, telefon 08-606 79 78